Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otwiera bramę wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku!

W dniu 21 lutego b.r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs na wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/6-mln-zl-dla-uniwersytetow-trzeciego-wieku.html
W ramach drugiej edycji programu do MNiSW trafiło 49 wniosków, spośród których wybrano 20 najlepszych. W pierwszej czwórce znalazł się Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, z kwotą dofinansowania 339.000 zł.

Koordynatorem projektu jest Pełnomocnik Rektora UWM w Olsztynie ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku prof. dr hab. Stefan Smoczyński. Projekt realizowany będzie przez Biuro ds. Nauki.
Pozyskane środki przeznaczone zostaną na organizację zajęć edukacyjnych (warsztatów i wykładów) dedykowanych słuchaczom 13-tu Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa warmińsko-mazurskiego. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naszego Uniwersytetu, zarówno na terenie UWM w Olsztynie, jak i w siedzibach Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Łącznie projekt obejmie około 1.500 słuchaczy. Pierwsze zajęcia rozpoczną się już 15 marca b.r., a poruszane tematy ( zgodne z preferencjami przyszłych słuchaczy) będą związane m.in. ze zdrowiem i życiem człowieka, ogrodnictwem i rolnictwem, prawidłowymi relacjami z młodszym pokoleniem (np. wnukami), sprawami finansowymi i domowego budżetu.

Realizacja projektu umożliwi zbliżenie środowiska akademickiego do słuchaczy UTW z Olsztyna i regionu (zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym), popularyzację wiedzy na temat odkryć naukowych w codziennym życiu.
Aktywna współpraca obu stron przyczyni się do wsparcia solidarności międzypokoleniowej, a także będzie pomocna w procesie przystosowywania się osób starszych do wymagań współczesnego świata (m.in. poprzez samodzielne poszukiwanie odpowiedzi na polu nauki).
Projekt zakończony będzie konferencją podsumowującą projekt, która odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku.

Harmonogramy: