Informacja

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż dnia 15.06.2021 r. podpisana została nowa umowa na dostawę sukcesywną napojów gazowanych i niegazowanych do poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: Hurtownia Art. Spoż-Przem „Wipsór” Jerzy Roszkowski z siedzibą przy Wipsowo 81b, 11-010 Barczewo