Informacja dot. umowy nr 698/2020/PN/DZP z firmą "ABChem" Agnieszka Busler

Z dniem 01.02.2021 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych. Zgodnie z przytoczonym powyżej Rozporządzeniem nabywcy odczynników z poz. 17, 81, 94, 95, 198, 238, 240,332 Umowy nr 698/2020/PN/DZP z firmą "ABChem" Agnieszka Busler z Olsztyna zobowiązani są składać oświadczenie dotyczące stosowania zamawianych produktów. Tylko na tej podstawie będzie możliwy zakup odczynników z pozycji wskazanych powyżej.Z dniem 01.02.2021 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych. Zgodnie z przytoczonym powyżej Rozporządzeniem nabywcy odczynników z poz. 17, 81, 94, 95, 198, 238, 240,332 Umowy nr 698/2020/PN/DZP z firmą "ABChem" Agnieszka Busler z Olsztyna zobowiązani są składać oświadczenie dotyczące stosowania zamawianych produktów. Tylko na tej podstawie będzie możliwy zakup odczynników z pozycji wskazanych powyżej.

Do pobrania:

Oświadczenie nabywcy

Informacja