Informacja o zawarciu umowy na sukcesywną dostawę odczynników.

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż dnia 18.09.2020 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: 

A&A Biotechnology s.c. Adam Burkiewicz, Ewelina Dajnowska-Burkiewicz

z siedzibą przy ul. al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia