Dział Zamówień Publicznych

 

 • 23/10/2020

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż dnia 23.10.2019 r. zawarta została nowa umowa na dostawy sukcesywne sszkiełek podstawowych i nakrywkowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: 
  EQUIMED HOŁDA, LENK, TREMBECKI Sp. j. z siedzibą przy ul. Prądnickiej 46, 31-202 Kraków

 • 22/09/2020

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż dnia 18.09.2020 r.

 • 13/07/2020

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż dnia 13.07.2020 r. zawarta została nowa umowa na dostawę paliw płynnych oraz autogazu LPG do pojazdów służbowych i sprzętu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poprzez sprzedaż w systemie rozliczeń bezgotówkowych w sieci publicznych stacji paliwowych, którą będzie realizowała firma: 
  LOTOS PALIWA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk

 • 07/01/2020

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 31.12.2019 r. zawarta została nowa umowa na kompleksową obsługę tłumaczeniową Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowało: 

  Konsorcjum firm w składzie:

 • 19/12/2019

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż dnia 18.12.2019 r. zawarta została nowa umowa na dostawy sukcesywne szkła laboratoryjnego oraz plastykowych materiałów laboratoryjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego   w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: 
  EQUIMED HOŁDA, LENK, TREMBECKI Sp. j. z siedzibą przy ul. Prądnickiej 46, 31-202 Kraków

 • 09/12/2019

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 06.12.2019 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: 

 • 09/12/2019

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 09.12.2019 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami HTL do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: 

 • 04/12/2019

  Dział Zamówień Publicznych informuje, iż została zawarta nowa umowa na Sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą papieru biurowego do poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma:

  P.H. PAXER Sp. J. Jolanta Prusinowska Grzegorz Prusinowski, ul. Towarowa 11, 10-416 Olsztyn

 • 29/10/2019

                                           

  Uprzejmie informujemy, że w związku z przeprowadzeniem obowiązkowej inwentaryzacji, Przedsiębiorstwo Handlowe „PAXER” Sp. J. Jolanta Prusinowska, Grzegorz Prusinowski nie będzie przyjmowało oraz realizowało zamówień w dniu 08.11.2019 roku.

 • 03/07/2019

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuję, iż w dniu 24.06.2019 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych oraz plastików laboratoryjnych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma:

Strony