Dział Zamówień Publicznych

 

 • 04/01/2018

  Kierownicy

   Jednostek Organizacyjnych UWM w Olsztynie

   INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE

   ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

   Szanowni Państwo,

 • 25/10/2017

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż w dniach 02-03 listopada 2017 r., nie będą przyjmowane 
  i realizowane zamówienia na materiały biurowe w Przedsiębiorstwie Handlowym „PAXER” Sp. j. z powodu inwentaryzacji.

   

 • 10/10/2017

  Uprzejmie informuję, iż Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, odstąpił od umowy nr 338/2017/PN/DZP z dnia 12.07.2017 r. z firmą MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.
  z siedzibą przy ul. Myśliborskiej 89, 60-432 Poznań, dotyczącą sprzedaży wraz z dostawą sukcesywną pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami.

 • 03/10/2017

  Dział Zamówień Publicznych zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na prenumeratę czasopism na rok 2018.

   Pismo powinno zawierać:

  - nazwę jednostki organizacyjnej;

  - nazwę czasopisma;

  - miejsce dostawy

   Czasopisma mogą być zamawiane w ilości 1 egzemplarz dla danej jednostki organizacyjnej.

 • 03/10/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 28.09.2017 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: 
  Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

 • 26/09/2017

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuję, że 10 października upływa termin składania wniosków, po którym odbędzie się ostatni przetarg z możliwością wydatkowania środków, z tematów kończących się w 2017 roku.  Wnioski, które wpłyną do Działu Zamówień Publicznych po 10 października 2017 roku, będą realizowane w następnym wyznaczonym terminie bez zapewnienia zakończenia realizacji zamówienia w roku 2017.

 • 06/09/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 01.09.2017 r. zawarta została umowa na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Wamińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizwać firma:

  Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

 • 30/08/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 25.08.2017 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: 
  Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

 • 30/08/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 28.08.2017 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: 
  A&A Biotechnology S.C. ul. al. Zwycięstwa 96/98, 81-415 Gdynia

 • 27/07/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż w dniu 26.07.2017 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną chemii gospodarczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: 
  Hurtownia Artykułów Spożywczo-Przemysłowych "WIPSÓR" Jerzy Roszkowski , Wipsowo 81B, 11-010 Barczewo

   

Strony