Dział Zamówień Publicznych

 

 • 19/07/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 10.07.2017 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną testów kuwetowych oraz specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-HACH LANGE, którą będzie realizowała firma: 
  HACH LANGE Sp. z o.o.., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław

 • 19/07/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 12.07.2017 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami   do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-EPPENDORF, którą będzie realizowała firma: 
  MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.., ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań

 • 05/07/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 05.07.2017 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną materiałów eksploatacyjnych (tuszy i tonerów)  do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: 
  KOMAX 9 Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn

  Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: 
  UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA SUKCESYWNA TUSZY I TONERÓW

   

 • 01/06/2017

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż z dn. 01.06.2017 r. wygasła umowa nr 536/2016/PN/DZP z firmą KOMAX9 Sp. z o.o., z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

 • 30/05/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 15.05.2017 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną soków oraz napojów dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: ABER Sp. z o.o., ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn

  Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA SUKCESYWNA SOKÓW ORAZ NAPOJÓW

 • 18/05/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta nowa umowa na usługę rezerwacji połączeń lotniczych oraz sprzedaży biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych dla pracowników, doktorantów i studentówdo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: Bankowe Biuro Podróży "TravelBank" Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa.

  Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: UMOWY SUKCESYWNE/USŁUGI/USŁUGI REZERWACJI I DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH

 • 10/05/2017

  Uprzejmie informujemy, iż z dn. 10.05.2017 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie odstępuje od umowy nr 603/2017/PN/DZP z firmą AGAPIT Sp. z o.o.

  Do czasu podpisania nowej umowy zamawiając artykuły chemii gospodarczej, należy złożyć wniosek o wszczęcie procedury przetargowej,

  zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dotyczącego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 • 08/05/2017

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż z dn. 08.05.2017 r. wygasła umowa nr 380/2016/PN/DZP z firmą WhyNotTravel Sp. z o.o. i Sp. K., z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

   

 • 10/04/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta nowa umowa na dostawę sukcesywną odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: ABO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. J.Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk.

 • 13/02/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta nowa umowa na dostawę sukcesywną odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: MERCK Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.

  Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

Strony