Dział Zamówień Publicznych

 

 • 18/01/2017

  W dniu 29.12.2016 r. została zawarta umowa z firmą RUCH S.A. z siedzibą przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa na sukcesywną dostawę czasopism w prenumeracie na 2017 r., do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

   

  W sprawach związanych z prenumeratą czasopism na rok 2017 r. należy kontaktować się z przedstawicielami Wykonawcy:

  Pani Edyta Maciejewska

  tel. 22 693 77 26

   

 • 17/01/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta nowa umowa na kompleksową obsługę tłumaczeniową Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowało :

  Konsorcjum  “Kortowski Zespół Tłumaczy Naukowo – Technicznych” w składzie:

 • 05/01/2017

  Kierownicy

   Jednostek Organizacyjnych UWM w Olsztynie

   INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE

   ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

   Szanowni Państwo,

   Uprzejmie informuję, iż w roku 2017 zostały wyznaczone terminy składania wniosków o wszczynanie postępowań na udzielenie zamówień publicznych:

 • 19/12/2016

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta nowa umowa na dostawę sukcesywną odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa.

 • 21/10/2016

  Niniejszym informujemy, iż z dniem 20.10.2016 r. została rozwiązana umowa za porozumieniem stron w sprawie zamówienia publicznego na dostawę sukcesywną materiałów branży hydraulicznej i sanitarnej dla Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zawartej z firmą ARMATURA-DOBROWOLSKI z siedzibą przy ul. Towarowej 5, 10-416 Olsztyn.

   

 • 07/10/2016

  Szanowni Państwo,

   

  Niniejszym informujemy, iż z dniem 06.10.2016 r. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie odstępuje od umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę sukcesywną materiałów budowlanych dla Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zawartej z firmą METALZBYT-HURT Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała.

   

 • 04/10/2016

  Dział Zamówień Publicznych zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na prenumeratę czasopism na rok 2017.

   Pismo powinno zawierać:

  - nazwę jednostki organizacyjnej;

  - nazwę czasopisma;

  - miejsce dostawy

   Czasopisma mogą być zamawiane w ilości 1 egzemplarz dla danej jednostki organizacyjnej.

   Zestawienia oraz uwagi prosimy nadesłać do 14 października 2016 roku, na adres:

 • 05/09/2016

  W związku z zaplanowanym szkoleniem pracowników Działu Zamówień Publicznych w dniach 5-6 września 2016 r., uprzejmie informuję, iż obsługa interesantów odbywać się będzie wyłącznie w godzinach 7:00-9:00.

  Za wszelkie niedogodności, serdecznie przepraszamy.

 • 18/08/2016

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta umowa na sukcesywną dostawę artykułów chemii gospodarczej, która będzie realizowana przez firmę:

  AGAPIT Sp. z o.o. Sp. k.

  ul. Marii Zientary-Malewskiej 26, Olsztyn 10-302

  Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce:

  UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA CHEMII GOSPODARCZEJ.

 • 11/08/2016

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta umowa na sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym

Strony