Dział Zamówień Publicznych

 

 • 20/10/2015

  Szanowni Państwo,

  Dział Zamówień Publicznych informuje, iż składając zamówienie na zakup odczynników chemicznych objętych umowami na dostawy sukcesywne konieczne jest powołanie się w treści zamówienia na numer umowy przetargowej zawartej z danym wykonawcą, numer pozycji odczynnika w cenniku, jak również wskazanie ilości zamawianych sztuk odczynnika. Po złożonym w ten sposób zamówieniu wykonawca winien dostarczyć odczynnik chemiczny o numerze katalogowym     i gramaturze / pojemności wskazanej w opisie pozycji w cenniku.

 • 24/09/2015

  Dział Zamówień Publicznych zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na prenumeratę czasopism na rok 2016.

   

  Pismo powinno zawierać:

  - nazwę jednostki organizacyjnej;

  - nazwę czasopisma;

  - miejsce dostawy

   

   

  Czasopisma mogą być zamawiane w ilości 1 egzemplarz dla danej jednostki organizacyjnej.

   

  Zestawienia oraz uwagi prosimy nadesłać do 6 października 2015 roku, na adres:

   

  Dorota Najmowicz

 • 15/09/2015

  Szanowni Państwo,

   

  Niniejszym informujemy, iż z dniem 15.09.2015 r. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie odstępuje od umowy w sprawie zamówienia publicznego na kompleksową obsługę tłumaczeniową Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zawartej z firmą Lingua Lab s.c., Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska z siedzibą przy ul. Piastowskiej 8a lok. 33, 30-211 Kraków.

   

 • 20/08/2015

  Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 • 07/08/2015

  Sukcesywne świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 • 03/08/2015

  1. Umowa obowiązuje od dnia 30.07.2015 r.  do dnia 29.07.2016 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

 • 03/08/2015

  1. Umowa obowiązuje od dnia 30.07.2015 r.  do dnia 29.07.2016 r. lub do wyczerpania  kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

  2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia;

  2.2. zamawiająca jednostka organizacyjna składa zapotrzebowanie za pośrednictwem:

         2.2.1  faxu na  numer: 58 739 61 51 lub;

 • 20/07/2015

  1. Umowa obowiazuje od dnia 21.07.2015 r. do dnia 20.07.2016 r.

  2. Dostawy będą wykonywane  sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, na wskazany adres (na terenie Olsztyna), na koszt i ryzyko Sprzedawcy, wraz z wniesieniem do pomieszczeń, zgodnie z informacją dotyczącą zamówienia i  ustala się następujący sposób ich realizowania:

 • 13/07/2015

  1. Umowa obowiązuje od dnia 10.07.2015 r.  do dnia 09.07.2016 r. lub do wycezrpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

      2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w ciągu maksymalnie 20 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia;

      2.2. zamawiająca jednostka organizacyjna składa zapotrzebowanie za pośrednictwem:

 • 01/07/2015
  1. Umowa obowiązuje od dnia 01.07.2015 r.  do dnia 30.06.2016 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.
  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych ustala się w sposób następujący:

  a)      dostawy realizowane będą w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia zamówienia

Strony