10. Wykład otwarty

dr hab. Justyna A. Nowakowska: "Zastosowanie markerów DNA w naukach leśnych" - 6 lutego 2014, godz. 12.00

 

oglądaj online >>>

 

 

 

 

dr hab. Justyna A. Nowakowska

Absolwentka Uniwersytetu im. Louis Pasteura w Strasburgu (Francja), gdzie po ukończeniu studiów wykonywała badania transformacji DNA tytoniu w Instytucie Biologii Molekularnej, w Laboratorium Biologii i Rozwoju Roślin. Jej praca doktorska, którą obroniła w 1999 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, dotyczyła analiz ekspresji genów u roślin GMO.

We Francji, przebywała też na stażu post-doktoranckim w Państwowym Instytucie Nauk Rolniczych (INRA) w Orleanie pod Paryżem, prowadząc badania genomu polskiej i francuskiej sosny zwyczajnej metodami molekularnymi.

W Instytucie Badawczym Leśnictwa pracuje od 2000 r. w Zakładzie Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych na stanowisku prof. nadzwyczajnego, gdzie w 2001 r. zorganizowała Laboratorium Analiz DNA wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą. Pracuje nad projektami badawczymi z zakresu analiz zmienności genetycznej wielu gatunków drzew leśnych na podstawie analiz DNA jądrowego i organellowego oraz nad precyzyjną diagnostyką i identyfikacją patogenów grzybowych w drzewostanach na podstawie sekwencji DNA.

 

w kategorii