49. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych

Naukowe Koło Biochemii i Biotechnologii Zwierząt na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM zaprasza studentów i doktorantów na 49. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”. Uwaga! Zmiana terminu na wrzesień.

Seminarium odbędzie się w dniach 24-25 września 2020 r. Miejscem obrad będzie Aula im. prof. Gotowca oraz sale wydziałów prowadzących panele tematyczne. Języki wydarzenia: polski i angielski.

Współorganizatorem seminarium jest Studenckie Koło Naukowe Technik Obrazowania w Diagnostyce Chorób Małych Zwierząt działające na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM.

Za jego organizację odpowiedzialna jest dr hab. Marzena Mogielnicka-Brzozowska prof. UWM, e mail: mmog@uwm.edu.pl

w kategorii