Aktualności

 • 02/07/2014

  Międzynarodowe dyskusje slawistów

  Kim mają być absolwenci studiów slawistycznych? Jak i po co uczyć tak niszowych języków, jak np. ukraiński? O tym m.in. dyskutowali uczestnicy międzynarodowej konferencji slawistycznej na UWM (24-25.06).
 • 30/06/2014

  Czerwcowe posiedzenie Senatu UWM

  Uchwała w sprawie obrony dobrego imienia Uniwersytetu, omówienie bieżącej sytuacji w sferze finansowej, gospodarki nieruchomościami i projektów unijnych na tle ostatnich 10 lat, były m.in. tematem czerwcowego posiedzenia Senatu UWM (27.06.).
 • 27/06/2014

  Prorektorzy o finansach

  Rok 2013 dla polskich uniwersytetów publicznych był rokiem ograniczania kosztów i poszukiwania nowych źródeł finansowania w pogarszającej się sytuacji demograficznej.
 • 26/06/2014

  Pierwsze absolutorium studentów medycyny

  W salach kopernikowskich zamku olsztyńskiego 26 czerwca zabrzmiały słowa przysięgi lekarskiej. To tu pierwsi studenci kierunku lekarskiego odebrali karty absolutoryjne.
 • 26/06/2014

  25. SZOŁŻAK

  Pierwszy Bieg Uniwersytecki, Fałdy, rekrutacja, gimnastyka akrobatyczna, sondy, zespół Veres. Zapraszamy do oglądania!
 • 25/06/2014

  Młodzi, zdolni, pracowici

  Urszula Pawlicka z Wydziału Humanistycznego i Szymon Buczyński z Wydziału Prawa i Administracji uzyskali prestiżowe amerykańskie stypendium Fulbrighta. Staże w USA pomogą im w dalszej pracy naukowej.
 • 25/06/2014

  Honorowy profesor

  Senat Politechniki Lubelskiej przyznał tytuł Honorowego Profesora prof. Ewie Klimiuk z Wydziału Nauki o Środowisku. Uroczystość wręczenia nominacji odbyło się 2 czerwca.
 • 23/06/2014

  WKŚiR z kategorią A

  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa otrzymał kategorię naukową A. Z podwyższeniem kategorii wiążą się m.in. większe pieniądze na działalność statutową.
 • 23/06/2014

  Owoc wieloletniej współpracy

  Prof. dr hab. inż. Stanisław TYSZKIEWICZ, honorowy profesor UWM, prezes Fundacji Techniki Polskiej – przekazał Katedrze Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią urządzenie nowej generacji do poubojowej oceny mięsności tusz.
 • 22/06/2014

  Piętnastka na XV-lecie

  Mimo chłodu i deszczu, 21 czerwca pierwszy Bieg Uniwersytecki „Piętnastka na XV-lecie” odbył się. Zgromadził na ulicach kampusu 300 biegaczy – mieszkańców Olsztyna i okolic.

Strony