Andrzej Korytko wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego

dr hab. Andrzej Korytko
Dr hab. Andrzej Korytko z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM został wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego. Będzie odpowiadał za olimpiady historyczne oraz popularyzację historii.

Andrzej Korytko we władzach centralnych Polskiego Towarzystwa Historycznego  pracuje nieprzerwanie od 2006 r., a w poprzedniej kadencji (2015-2018) pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego PTH i odpowiadał za kontakty z oddziałami. Od kilkunastu lat jest też prezesem olsztyńskiego oddziału PTH. Naukowo zajmuje się historią nowożytną, badając siedemnastowieczne elity szlacheckie Rzeczypospolitej oraz staropolski parlamentaryzm.

Wybory władz PTH odbyły się 9 października. Polskie Towarzystwo Historyczne jest jednym z największych i najstarszych stowarzyszeń – powstało w 1886 r. we Lwowie. Obecnie w ponad 40 aktywnych oddziałach terenowych zrzesza ok. 4 tys. członków – profesjonalistów i miłośników historii.

red.