Bezpośrednio, chociaż na Teams`ie

widok ekranu laptopa
Chociaż rozrywka to ważna część studenckiego życia - to wbrew mniemaniom - w tych trudnych czasach nie samą rozrywką student żyje. Udowodnili to członkowie samorządu studenckiego podczas pierwszego w tej kadencji spotkania z władzami rektorskimi.

Pierwsze w tej kadencji oficjalne spotkanie prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego z prof. Jerzym Przyborowskim - rektorem UWM i prof. Sławomirem Przybylińskim - prorektorem ds. studenckich odbyło się 27 listopada online na platformie MS Teams.

Rektorzy złożyli Piotrowi Wałejko - nowemu przewodniczącemu RUSS oraz całemu prezydium gratulacje z okazji wyboru.

- Życzę wam, abyście trzymali dotychczasowy poziom i jeszcze więcej dali z siebie, chociaż i tak już trudno za wami nadążyć - zażartował rektor. Na poważnie zaś poprosił samorząd, aby podjął ścislą współpracę z prof. Przybylińskim.

- Życie studenckie przybrało teraz inny wymiar. Dużo czasu spędzamy obecnie przy komputerach, co nie sprzyja kontaktom, ale relacje międzyludzkie są ważne. Grajmy zespołowo! – zachęcał prorektor ds. studenckich.

Piotr Wałejko - nowy przewodniczący samorządu studenckiego - przedstawił sprawy, którymi samorząd chce się zająć w najbliższym czasie.

- Chciałbym, abyśmy się zastanowili wspólnie, czy będziemy kontynuować w przyszłym roku Akademię Ciekawości, czy wspólnie z Akademickim Centrum Kultury zorganizujemy tradycyjny grudniowy koncert świąteczny i czy, i w jakiej formie odbędzie się Kortowiada – przedstawił najbliższe plany przewodniczący.

Zdaniem rektora Akademia Ciekawości powinna być kontynuowana, bo to cenna inicjatywa nawiązująca do wykładów otwartych, które do niedawana odbywały się na Uniwersytecie i wzbudzały duże zainteresowanie.

Samorząd powinien tylko dołożyć starania, aby się nie dać uwikłać w sprawy polityczne.

Są co najmniej 2 powody - zdaniem rektora, aby koncert świąteczny zorganizować, oczywiście nie w formie bezpośredniej tylko online.

- Po pierwsze - to już tradycja. Po drugie - żeby kortowscy artyści z Akademickiej Orkiestry Dętej, chóru im. prof. Wawrzyczka i Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo” mieli motywację do doskonalenia się i okazję do pokazania publiczności. Taki koncert powinien się odbyć z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa – podkreślił rektor prof. J. Przyborowski.

Najtrudniejszym tematem okazała się Kortowiada. Jest jednak tak wiele niewiadomych, że na wszelki wypadek samorząd zamierza nakreślić kilka jej scenariuszy, bo nikt nie wie, co będzie w maju.

Rektor jako adresat studenckich potrzeb sam miał do studentów prośbę: o pomoc w przeprowadzeniu ankiety na temat jakości zdalnego nauczania i jego dostępności dla studentów. Władzom uczelni brakuje informacji, czy formy zdalne są dostępne dla wszystkich studentów, bo nie każdy musi mieć komputer czy laptop i nie wszędzie dociera sygnał internetowy. Samorząd zobowiązał się przeprowadzić taką ankietę. Ta kwestia wywołała dyskusję na temat zdalnego kształcenia. I studentom i rektorom, którzy prowadzą zajęcia, brakuje bezpośredniego kontaktu.

- Jestem w stanie wytrzymać to, że studenci grzebią w komórkach, rozmawiają, nie potrafią się skupić, bo to i tak lepsze niż przemawianie do ekranu laptopa, bez pewności, że po drugiej stronie ktoś słucha – przyznał rektor.

Studenci też potwierdzili, że wolą zajęcia twarzą w twarz.

Studenci podnieśli jeszcze jeden temat: zachowania podczas zajęć online. Poinformowali rektorów, że nauczyciele akademiccy zwrócili się do samorządu z prośbą, aby ten wyczulił studentów na kwestie dobrego zachowania. System online w niektórych studentach wyzwolił bowiem zachowania niegodne studentów. Pozwalają sobie na to podczas zajęć, korzystając ze względnej anonimowości w sieci. Samorząd też dostrzega to zjawisko.

Na koniec spotkania przewodniczący zaprosił prof. Przyborowskiego i prof. Przybylińskiego, aby wystąpili w Akademii Ciekawości. Obaj zgodzili się, a rektor zapowiedział, że w swoim programie poruszy kwestię nowej strategii UWM.

Spotkanie trwało półtorej godziny.

lek