Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim powstało Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym. Jego celem jest integracja działań środowiska naukowego, samorządowego i biznesowego.

Spiritus movens przedsięwzięcia to czworo naukowców z naszego uniwersytetu: prof. Stanisław Czachorowski z Wydziału Biologii i Biotechnologii, dr Małgorzata Liszewska i dr Marta Śliwa z Instytutu Filozofii oraz dr Jacek Kowalewski z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. Pierwsza, powołana przez rektora rada naukowa liczy 18 osób z kilku wydziałów UWM. Centrum systematycznie powiększa się o nowych partnerów spoza uczelni.

- Wszystko zaczęło się od powołania interdyscyplinarnego i międzywydziałowego kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Teraz chcemy inicjować badania naukowe. Centrum jest jednostką środowiskową, w założeniach ma aktywować środowisko lokalne – informuje prof. Stanisław Czachorowski.

Członkowie centrum zorganizowali już pierwsze seminarium, które można w przenośni określić hasłem „Coś ważnego dzieje się na prowincji” (jeden z referatów zatytułowany był „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako projekt badawczy”)

- Przeczuwamy, że ważne rzeczy dzieją się w małych środowiskach lokalnych i chcemy to interdyscyplinarnie opisać. Zaczniemy od opisu i „inwentaryzacji”, potem porównamy z innymi procesami w innych regionach Europy. Postawimy hipotezy, aby wyjaśnić i zrozumieć te procesy. Traktujemy dziedzictwo kulturowe jako nasz kapitał – kreśli plany prof. Czachorowski.

Zadania Centrum ściśle łączą się z nowym kierunkiem studiów.

- Pomysł powołania centrum bazował na nowym kierunku. Kształcenie rusza od przyszłego roku akademickiego. Program studiów w systemie modułowym zawiera ok. 9 elementów, w tym moduł praktyczny z 450 godz. warsztatów. Pojawił się także pomysł kształcenia w j. angielskim – dodaje dr Marta Śliwa.

Centrum planuje zapraszać na seminaria raz miesiącu. Zgodnie z założeniami takie spotkania mają mieć przede wszystkim charakter interdyscyplinarny i roboczy oraz inspirować do współpracy.

FILM

mah

w kategorii