Centrum Poradnictwa Prawnego rozwieje wątpliwości

fot. pixabay
Centrum Poradnictwa Prawnego przy Wydziale Prawa i Administracji UWM to odpowiedź na nową sytuację i pojawiające się wątpliwości prawne związane z epidemią koronawirusa. Pracownicy UWM udzielają takich porad bezpłatnie.

O tym, co to jest Centrum Poradnictwa Prawnego, kto może skorzystać z jego usług i w jaki sposób, opowiada dr Anna Franusz, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UWM oraz kierownik Centrum.

- Pani Doktor, kiedy powstało Centrum Poradnictwa Prawnego i z jakiego powodu?
- Centrum Poradnictwa Prawnego powstało 11 maja 2020 r., jako odpowiedź m.in. na apel pracowników naszego Uniwersytetu o udzielanie nieodpłatnej pomocy w kwestiach prawnych. Mowa tu w szczególności o poradach prawnych udzielanych pracownikom oraz członkom ich rodzin, dotyczących ich sytuacji prawnej związanej z epidemią koronawirusa. Chodzi np. o zwolnienia z pracy, uzyskanie świadczeń przewidzianych tzw. tarczami antykryzysowymi czy sprawy rodzinne. Można powiedzieć, że bezpośrednim impulsem do utworzenia naszego Centrum była właśnie pandemia, która dotknęła przecież nas także pod względem skutków prawnych. Jako prawnicy, chcemy pomagać tym, którzy nie dysponują wiedzą prawniczą.

- Kto jest zaangażowany w działanie Centrum?
- W pracę zespołu zaangażowanych jest 14 prawników Wydziału Prawa i Administracji UWM. Wszyscy posiadamy stopnie naukowe, a aż 6 osób ma stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Większość naszych ekspertów z powodzeniem łączy naukę z praktyką. Mamy bowiem wśród nas adwokatów, radców prawnych oraz wieloletnich pracowników organów administracji państwowej. Reprezentujemy 8 różnych katedr. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić pomoc prawną w sprawach z każdej podstawowej gałęzi prawa tj.: prawo cywilne, rodzinne, administracyjne, gospodarcze, handlowe, karne itp. Jesteśmy też pasjonatami, którzy pomimo licznych obowiązków, bo większość z nas prowadzi własne kancelarie, chcą dzielić się swoją wiedzą. Za pracę w Centrum nie pobieramy żadnych wynagrodzeń.

- Kto może skorzystać z usług Centrum?
- Nasza pomoc jest skierowana przede wszystkim do pracowników Uniwersytetu oraz ich rodzin. Myślimy jednak przyszłościowo i dlatego planujemy działać dwutorowo. Z jednej strony, chcemy nadal udzielać klasycznych porad prawnych zatrudnionym na UWM, z drugiej strony - naszym celem jest utworzenie centrum eksperckiego par exellence, tj. think-thanku. Jego specjaliści będą świadczyć usługi prawne i uczestniczyć w projektach z podmiotami spoza uczelni, w szczególności z podmiotami gospodarczymi, organami władzy samorządowej i rządowej oraz rozmaitymi organizacjami pozarządowymi. Postrzegamy to jako realną szansę na rozwój wydziału i Uniwersytetu.

- W jaki sposób działa Centrum?
- Z uwagi na pandemię wszystkich porady udzielamy on-line. Aby taką poradę uzyskać, należy napisać do nas e-maila na adres: cpp.wpia@uwm.edu.pl, z krótkim opisem problemu, tak żebym ja, jako przewodnicząca, mogła sprawę skierować do właściwego eksperta. Nie pracujemy w określone dni, czy godziny. Porad prawnych staramy się udzielać niezwłocznie. Stawiamy przede wszystkim na kontakt e-mailowy. Nie ma też przeszkód, aby osoba potrzebująca pomocy skontaktowała się z ekspertem telefonicznie. Decyzję o podaniu swojego prywatnego numeru telefonu każdy ekspert podejmuje samodzielnie. Niewykluczone, że gdy skończy się epidemia, a my wrócimy do pracy na uczelni w normalnym trybie, formułę poradnictwa zmodyfikujemy i przejdziemy na bardziej „standardowe" relacje z potrzebującymi pomocy prawnej. Póki co czekamy na nową siedzibę.

- Czy ktoś jeszcze oprócz pracowników zgłosił się o pomoc do Centrum?
- Duży organ administracji publicznej, ale na tę chwilę nie wolno mi mówić, który.

- Z jakimi problemami zgłaszają się ludzie?
- O konkretach też nie wolno mi mówić. Nasza społeczność uniwersytecka nie jest przecież duża, a my jesteśmy związani tajemnicą zawodową pod rygorem odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej oraz cywilnej. Ogólnie mówiąc, chodzi o sprawy np. z zakresu prawa pracy - wypowiedzenie umowy o pracę, obniżenie lub niewypłacanie wynagrodzenia czy ubezpieczeń społecznych - wstrzymanie się z uiszczaniem składek na ubezpieczenie. Poruszane są też sprawy rodzinne, bo niestety pandemia w istoty sposób przyczyniła się do tąpnięcia relacji w niektórych rodzinach. Mamy też trochę spraw cywilnych i kilka karnych. Sporym zainteresowaniem cieszyły się świadczenia z tzw., tarcz antykryzysowych. Świadczenia te jednak powoli się kończą, więc siłą rzeczy, zainteresowanie poradnictwem w tej materii zniknie. Warto podkreślić, że nie świadczymy kompleksowej obsługi prawnej, bowiem nie reprezentujemy nikogo w postępowaniu przed sądem, czy przed innym organem. Udzielamy tylko porad prawnych. Nie działamy także w sprawach, w których pracownik pozostaje w sporze z UWM.

- Jakie są plany na dalszy rozwój Centrum?
- Jak wspominałam wcześniej, chcemy utworzyć zespół ekspercki służący fachową wiedzą podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą czy organizacjom pozarządowym. Będziemy też z pewnością poszerzać krąg ekspertów, aby zyskać na wszechstronności. Nie zapomnimy jednak o pracownikach UWM. Problemy ich i ich rodzin stawiamy zawsze na pierwszym miejscu, to oni przecież byli dla nas źródłem inspiracji do utworzenia Centrum.

syla, af, fot. pixabay