Prof. Chojnowski – członkiem rady Instytutu Literatury

prof. Chojnowski - siedzi
Prof. Zbigniew Chojnowski z Instytutu Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UWM został członkiem rady programowej Instytutu Literatury w Krakowie.

Prof. Chojnowskiego z Instytutu Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UWM do rady programowej instytutu wytypowało środowisko krytyków i twórców literatury. Na czym będzie polegać jego praca w radzie programowej Instytutu?

- Jestem członkiem szeregowym i uczestniczę w tym, co dzieje się w instytucie. W pierwszej kolejności chcemy przygotować program działania instytutu i jego strategię. Zamierzamy ożywić czytelnictwo wśród młodych - 20-30-latków oraz zachęcić ich do pisania. Może to będzie konkurs na dziennik lub dokument tekstowy. Chodzi nam o takich, którzy czują potrzebę wypowiedzenia się na tematy współczesne. Mam pomysł na ożywienie kontaktu instytutu z polskimi szkołami. Jako rada jesteśmy poza tym zgodni co do tego, że ze świadomości społecznej wypadają już twórcy literatury z 2. połowy XX wieku, np. Grochowiak czy Różewicz. Wielu młodych nie wie, kim oni byli. Dlatego jesteśmy za tym, aby przywrócić ich do obiegu – mówi prof. Chojnowski.

Działaniem, które ma się przyczynić do tego, będzie „Kanon literatury polskiej po 1945 r.” nad którym już instytut pracuje. Profesor Chojnowski niezależnie od tych działań zobowiązał się osobiście do pomocy przy organizacji 2 konferencji naukowych jeszcze latem tego roku, w tym jednej poświęconej właśnie Różewiczowi. Zapowiedział także wydanie do końca roku 2022 r. monografii poety Leszka Aleksandra Moczulskiego, pochodzącego z Suwałk.

- Radość sprawia mi także to, że instytut podejmuje kontakty literackie z Ukrainą i Rosją. Dzięki wymianie literackiej ukaże się więc przekład wierszy prof. Krzysztofa Szatrawskiego z UWM w języku rosyjskim – uzupełnia prof. Chojnowski.

 Prof. Zbigniew Chojnowski kieruje Instytutem Literaturoznawstwa UWM. Bada literaturę XX i XXI wieku. Koncentruje się na zagadnieniach poezji, ideach poezji, problemach tożsamościowych, literaturze PRL i emigracyjnej, wyobraźni religijnej, geopoetyce, nowym regionalizmie. Analizuje piśmiennictwo mazurskie XIX stulecia pod względem tematyczno-językowym oraz kulturowym. Publikuje m.in. w:"Napisie", "Ruchu Literackim", "Sztuce Edycji", "Wieku XIX", "Pracach Literaturoznawczych". Uprawia krytykę literacką, współpracując z redakcjami "Nowych Książek", "Toposu", "Twórczości", "Borussii", "Akcentu", "Nowego Napisu" i "Forum Akademickiego". Opublikował 13 monografii. Zredagował lub współredagował 7 tomów prac zbiorowych. Opracował 11 antologii literackich. Przedstawił referaty na ponad 100 konferencjach międzynarodowych i krajowych. Wygłosił ponad 200 prelekcji o literaturze. Członek: Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN od 2015 r.

 

Instytut Literatury to nowa instytucja kultury, powołana w lutym 2019 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego głównym zadaniem jest wspieranie twórców literatury niekomercyjnej, którym trudno zaistnieć na współczesnym rynku książki. Ponadto pomaga czytelnikom w przyswajaniu współczesnej twórczości. Te cele realizuje na kilka sposobów.

Instytut wydaje kwartalnik kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat”. Na jego łamy zaprasza nie tylko uznanych autorów, ale też młodych, nierzadko debiutujących. Znaczną część nakładu rozsyła bezpłatnie do bibliotek szkół średnich w całej Polsce. Do każdego numeru dołącza monografie i antologie poświęcone największym postaciom polskiej literatury współczesnej. Wydaje również beletrystykę (Biblioteka Literacka), pozycje literaturoznawcze skierowane do środowisk akademickich (Biblioteka Pana Cogito), zbiory esejów i szkiców krytycznych (Nowa Krytyka i Esej).

Na portalu Instytutu NowyNapis.eu ukazują się nowe wiersze, opowiadania, filmy i wywiady, zapisy spotkań autorskich i festiwali. Drugą część portalu stanowi Czytelnia, internetowe repozytorium gromadzące utwory współczesnych autorów i poświęcone im teksty. Instytut organizuje spotkania autorskie na żywo i w sieci, festiwale, koncerty i konkursy literackie, w tym Ogólnopolski Konkurs na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”, cyklicznie „Warsztaty Herbertowskie”.

Poprzez Program Wsparcia Debiutantów pomaga autorom w wydaniu pierwszej książki poetyckiej, a poprzez Projekt Kontynuacje - tym twórcom, którzy mają na swoim koncie przynajmniej 1 wydany tom poetycki. Programem Wsparcia Promocji pomaga literatom dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Prowadzi też „Tarczę dla literatów”, w której zaprasza autorów na łamy swych mediów i pomaga im wydawać nowe tomy.

lek

w kategorii