Prof. Chojnowski w Komitecie Nauk o Literaturze

prof. Chojnowski
Prof. Zbigniew Chojnowski z Instytutu Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UWM został specjalistą Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Wybory odbyły się 19 maja.

Komitet Nauk o Literaturze PAN zajmuje się: historią literatury, teorią literatury, metodologią badań literackich, edytorstwem naukowym, badaniami nad kulturą literacką, komparatystyką, badaniami związków literatury z kulturą i życiem społecznym oraz folklorystyką. Funkcja specjalisty przyznaje wybranej osobie wszystkie prawa i obowiązki członka komitetu. Prof. Chojnowskiego do Komitetu Nauk o Literaturze jako wybitnego specjalistę od nowego regionalizmu zaproponowała prof. Małgorzata Mikołajczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierowniczka Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej oraz Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną w Instytucie Filologii Polskiej.

- Nowy regionalizm jest to ruch literacki, który rozwinął się na obszarach wcielonych do Polski po II wojnie światowej, na których nastąpiło przerwanie ciągłości kulturowej, a więc u nas, na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. To regionalizm otwarty, czerpiący z różnych kultur, nie zamykający się w przeszłości – wyjaśnia prof. Chojnowski.

Zanim jednak stał się formalnym członkiem komitetu musiał przejść sprawdzian wyborczy w tajnym, zdalnym głosowaniu. Członkowie komitetu zagłosowali za przyjęciem go do składu.

Na czym polega praca w Komitecie Nauk o Literaturze PAN?

- Omawiamy sytuację nauk o literaturze, wydajemy opinie, popieramy wnioski o dofinansowanie konferencji naukowych, zabieramy głos w ważnych dla środowiska i nauki sprawach. I przyznam, że głos komitetu bardzo liczy się w środowisku – zapewnia prof. Chojnowski.

Kadencja obecnych komitetów naukowych PAN rozciąga się na lata 2020-23. Komitet Nauk o Literaturze PAN na pierwszym posiedzeniu zbierze się w czerwcu.

- Wtedy ustalimy plan pracy na całą kadencję – informuje prof. Chojnowski.

Z Wydziału Humanistycznego UWM członkiem komitetu naukowego PAN jest jeszcze jeden pracownik naukowy – prof. Norbert Kasparek, historyk, były dziekan.

Prof. Zbigniew Chojnowski kieruje Instytutem Literaturoznawstwa UWM. Bada literaturę XX i XXI wieku. Koncentruje się na zagadnieniach poezji, ideach poezji, problemach tożsamościowych, literaturze PRL i emigracyjnej, wyobraźni religijnej, geopoetyce, nowym regionalizmie. Analizuje piśmiennictwo mazurskie XIX stulecia pod względem tematyczno-językowym oraz kulturowym. Publikuje m.in. w:"Napisie", "Ruchu Literackim", "Sztuce Edycji", "Wieku XIX", "Pracach Literaturoznawczych". Uprawia krytykę literacką, współpracując z redakcjami "Nowych Książek", "Toposu", "Twórczości", "Borussii", "Akcentu", "Nowego Napisu" i "Forum Akademickiego". Opublikował 13 monografii. Zredagował lub współredagował 7 tomów prac zbiorowych. Opracował 11 antologii literackich. Przedstawił referaty na ponad 100 konferencjach międzynarodowych i krajowych. Wygłosił ponad 200 prelekcji o literaturze. Członek: Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN w l. 2015-20.

lek

w kategorii