Prof. Chojnowski - zasłużony dla gminy Orzysz

prof. Chojnowski - stoi na scenie
Prof. Zbigniew Chojnowski - dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym otrzymał honorowy tytuł – „Zasłużony dla gminy Orzysz” (27.08.). Przyznała mu go Rada Miejska Orzysza za jego badania i publikacje na temat Michała Kajki - mazurskiego poety i działacza na rzecz polskości Mazur. A za co dokładnie?

W 1992 r. prof. Chojnowski wydał debiutancką monografię pt. „Michał Kajka poeta mazurski”, która została przez krytyków uznana za punkt zwroty w spojrzeniu na dzieło tego poety. Ponadto zredagował 2 wybory tekstów Michała Kajki. W 2008 r. wydał pierwsze filologiczne opracowanie jego wierszy pt. „Mały kancjonał mazurski i opowieści ucieszne”. Cały czas prowadzi kwerendy, w czasie których odnajduje zapomniane lub nieznane wiersze Kajki, jak i fakty dotyczące jego życia i percepcji.

„Zarówno twórczość artystyczna jak i w niemałej mierze naukowa prof. Chojnowskiego zapisała się na literackiej i humanistycznej mapie Polski jako wiarygodny zapis orzyskiej części Mazur.” – czytamy w uchwale Rady Miasta. (…) „W swoich wystąpieniach publicznych: wykładach, prelekcjach, spotkaniach autorskich, wywiadach, wypowiedziach medialnych eksponował związki z Nowymi Gutami, Orzyszem i Ogródkiem. Były one i są dla niego nieustającą inspiracją, co uwidacznia poza poezją jego wydrukowana w 2019 r. proza autobiograficzna „Aktorstwo”, ale także dwa 700-stronicowe tomy „Północnych miniatur krytycznych”. Profesor był częstym gościem i uczestnikiem wydarzeń kulturalnych orgaznizowanych w gminie Orzysz. Od 1988 r. regularnie uczestniczy w kajkowskich konferencjach, ale także jest ich organizatorem. Jest też autorem licznych publikacji na temat dorobku innych poetów i pisarzy tworzących na Mazurach. Jego kompetencje sprawiły, że dla muzeum Michała Kajki w Ogródku opracował szczegółowy scenariusz nowej ekspozycji muzealnej. Za pracę włożoną w powstanie tej wystawy otrzymał honorowy tytuł „Wilka piskiego”. Podczas wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbyły się w Orzyszu we wrześniu 2020 r. wygłosił wykład pt. „Nasze europejskie drogi w czasie i przestrzeni”, w którym połączył wątki orzyskie, swoją erudycję i doświadczenia osobiste z humanistycznym myśleniem o Europie” - mówi dalej uchwała rady.

Dlaczego prof. Chojnowski tak bardzo związał się z Ziemią orzyską?

- Bo jestem Mazurem według Lenza, który mówił, że Mazurem jest każdy urodzony na Mazurach. - Moja rodzina jest napływowa, ale ja się urodziłem i do zakończenia szkoły podstawowej mieszkałem na Mazurach – w Nowych Gutach gm. Orzysz, w których moi rodzice byli nauczycielami. Mam w Nowych Gutach i w Orzyszu starych i nowych przyjaciół i bardzo mi miło, że zostałem przez nich doceniony. Nie jest łatwo zdobyć uznanie swoich, dlatego ten tytuł sprawia mi szczególną radość, ale to także zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz ziemi rodzinnej – twierdzi prof. Chojnowski.

lek

w kategorii