"Cyfrowe środowisko w/dla edukacji". Konferencja na Wydziale Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych zaprasza na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu "Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania".

Konferencja "Cyfrowe środowisko w/dla edukacji" odbędzie się 23 marca w budynku Centrum Innowacji i Transferu Technologii – Stara Kotłownia (ul. R. Prawocheńskiego 9). Współorganizatorem jest Koło Naukowe Wczesnej Edukacji na Wydziale Nauk Społecznych.

w kategorii