Prof. Dariusz Szpoper nagrodzony przez Rosyjskie Towarzystwo Historyczne

prof. Szpoper, UWM , złoty medal , Rosyjskie Towarzystwo Historyczne
Prof. Dariusz Szpoper, honorowy członek Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego w uznaniu dla swojego dorobku naukowego został odznaczony złotym medalem upamiętniającym 150 lat istnienia tej organizacji.

W dniu 8 lipca 2016 r. w Niżnym Nowgorodzie (Federacja Rosyjska) odbyły się oficjalne uroczystości związane ze 150. rocznicą powstania Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego. Podczas tej uroczystości prof. Dariusz Szpoper, kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego i Doktryn Polityczno-Prawnych UWM, doktor h.c. Państwowego Uniwersytetu im. Iwane Jawakiszwili w Tbilisi został odznaczony złotym medalem upamiętniającym 150 lat istnienia Towarzystwa.

Medal został wybity w limitowanej liczbie 25 sztuk, a prof. Szpoper jest jedynym cudzoziemcem, któremu to odznaczenie władze Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego przyznały. W uroczystościach wziął udział Siergiej Naryszkin, prezydent Towarzystwa i zarazem przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, który przewodniczył ceremonii wręczenia. Na awersie medalu widnieje symbol Towarzystwa – historyczne postaci: księcia Dymitra Pożarskiego i starosty niżnonowgorodskiego Kuźmy Minina, zaś na rewersie umieszczono sentencję w języku rosyjskim brzmiącą: „Przeszłe wyznacza przyszłe” (Proszłoje opriedieliajet buduszczije).

Rosyjskie Towarzystwo Historyczne zostało założone w marcu 1866 r. w Sankt Petersburgu, a w 23 maja tegoż roku jego statut oficjalnie zatwierdził car Aleksander II. Po rewolucji 1917 roku, zostało zdelegalizowane, a jego pomieszczenie odebrane i rozgrabione. Wielu jego członków wyjechało na zesłanie, niektórych rozstrzelano. Stowarzyszenie kontynuowało jednak swoją działalność, lecz w różnych krajach poza Rosją. Zostało odtworzone w 2012 r. Jego celem jest likwidacja „białych plam” w historii, walka z jej fałszowaniem, wspieranie projektów oświatowych, a także odrodzenie zainteresowania wiedzą na temat przeszłości.

opr. lek