Debiut w doborowym towarzystwie

studenci na zajeciach
Drugi debiut UWM w drugim w tym roku rankingu uczelni opracowanym przez czasopismo Times Higher Education także okazał się udany. Jesteśmy w doborowym towarzystwie najlepszych polskich uniwersytetów.

Ranking przygotowało (2.09.) czasopismo „Times Higher Education” (THE). To brytyjski tygodnik specjalizujący się w publikowaniu informacji na temat szkolnictwa wyższego. Ranking publikowany jest od 2010 roku. THE World University Ranking jest jednym z 4 najbardziej cenionych i najszerzej komentowanych międzynarodowych rankingów szkół wyższych – obok Academic Ranking of World Universities (tzw. rankingu szanghajskiego), QS World University Ranking i US News Ranking.

W tym roku pierwsze miejsce w rankingu THE zajął Oxford University (W. Brytania). Dwa 2. miejsca zajmują ex aequo California Institute of Technology (CalTech, USA) i Harvard University (USA). Kolejny jest Stanford University (USA).

Z uczelni polskich, podobnie jak w poprzednich latach, najlepiej wypadł Uniwersytet Jagielloński. Uplasował się w 5. setce, natomiast Uniwersytet Warszawski – pomiędzy 6., a 7. setką światowych szkół wyższych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w tym rankingu został dostrzeżony po raz pierwszy. Jaką pozycję zajął?

W 12. setce uczelni świata obok takich polskich uniwersytetów klasycznych, jak uniwersytety: Gdański, Łódzki, Marii Skłodowskiej-Curie i Wrocławski oraz innych uczelni jak: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, politechniki Krakowska, Poznańska, Rzeszowska, Śląska, Warszawska, Wrocławska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

- Postawiliśmy w tej kadencji bardzo mocny nacisk na umiędzynarodowienie UWM, rozumiane nie tylko jako obecność studentów z zagranicy, ale przede wszystkim jako bardzo znaczące działania na rzecz wspólnych międzynarodowych badań, projektów i wymiany naukowej. Są to także działania skierowane na widoczność naszych publikacji. Cieszy mnie, że jesteśmy dziś zauważalni w rankingach, obok uniwersytetów starszych od naszego: uniwersytetów Wrocławskiego, Gdańskiego, Łódzkiego i Lubelskiego – komentuje prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM.

Do rankingu THE zgłosiło się 2112 szkół wyższych z 99 państw, w tym 26 z Polski. Jego twórcy ujęli jednak 1662 uczelnie, w tym 23 z Polski. Oceniają je w 5 obszarach: nauczanie, badania naukowe, cytowania, międzynarodowa postrzegalność uczelni i transfer wiedzy do gospodarki. Ich ocena składa się z 13 kryteriów. Są to: liczba przyznanych doktoratów względem tytułu licencjata, liczba przyznawanych doktoratów, reputacja nauczania, dochody instytucjonalne kadry akademickiej, liczba studentów w stosunku do liczby kadry akademickiej, liczba publikacji względem kadry akademickiej, przychody kadry akademickiej z badań, reputacja badawcza, wpływ cytowań, dochody kadry akademickiej z przemysłu, procent międzynarodowej kadry, współautorstwo międzynarodowe, procent studentów zagranicznych.

W tegorocznym rankingu przeanalizowano ponad 108 mln cytowań w ponad 14,4 mln publikacji naukowych i uwzględniono dane z ponad 2100 instytucji oraz odpowiedzi ankietowe od prawie 22 tys. naukowców.

lek, Serwis Nauka w Polsce

Więcej na temat pozycji UWM w pierwszym rankingu THE Impact znajdziesz tutaj.

w kategorii