Diamentowy certyfikat za leczenie udarów dla UWM

pracownicy i dyrekcja USK
Oddział Udarowy Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego otrzymał diamentowy certyfikat Angels Europejskiej Organizacji Udarowej. To najwyższe wyróżnienie przyznawane przez to stowarzyszenie.

Aangels to projekt międzynarodowy, którego główną ideą jest zwiększenie liczby szpitali przystosowanych do leczenia pacjentów z udarem mózgu według najlepszych standardów.

-  Angels to inicjatywa ogólnoeuropejskiej organizacji pozarządowej zrzeszającej lekarzy specjalistów, naukowców badających udary mózgu, towarzystwa udarowe regionalne jak i międzynarodowe. Celem nadrzędnym tej organizacji jest optymalizacja leczenia udarów w całej Europie. Globalna społeczność ośrodków udarowych i szpitali przystosowanych do leczenia udarów codziennie pracuje na rzecz poprawy jakości leczenia każdego pacjenta z udarem mózgu. Obecnie w rejestrze tym zgłoszonych jest około 3 tys. szpitali z całej Europy. W Polsce sieć ta zrzesza ponad 100 szpitali udarowych z ogólnej liczby ok. 180 należących do Inicjatywy Angels. Przedstawiciele Angels udzielają wsparcia merytorycznego związanego z organizacją i wdrażaniem standardu postępowania. Chodzi o to, aby chory z objawami udaru mózgu jak najszybciej trafił do ośrodka, który jest w stanie zapewnić mu dostęp do pełnej diagnostyki oraz nowoczesnych metod leczenia - wyjaśnia dr Aleksandra Wińska.

Certyfikat nadawany jest przez Europejskie Towarzystwo Udarowe z projektu Angels. Nagrody przyznawane są na podstawie rejestru RES-Q. Ocenie poddawane są liczne dane terapeutyczne. W roku 2018 najwyższy status diamentowy w Polsce otrzymało tylko 5 ośrodków udarowych, w 2019 trzy oddziały.

- Tym bardziej cieszymy się z tej prestiżowej nagrody dla naszego szpitala. Nasi pacjenci mają szansę na opiekę medyczną, diagnostykę i leczenie na najwyższym poziomie. Codziennie musimy dokładać starań, aby efektem naszej pracy było zmniejszenie stopnia niepełnosprawności poudarowej i jak najlepsza kondycja psychofizyczna chorych. Odpowiednio szybkie zastosowanie leczenia trombolitycznego prowadzonego na naszym oddziale daje realną szansę na znaczne wycofanie deficytu neurologicznego, poprawia funkcjonowanie tych chorych w rodzinie oraz środowisku. Niemniej ważne jest to, że odsetek chorych usprawnianych stacjonarnie na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej jest wyższy w porównaniu z innymi oddziałami udarowymi w Polsce (97,59 vs 93) - podkreśla dr Wińska.

Oddział Udarowy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym został utworzony 1 grudnia 2019 r. Obok Oddziału Neurologii stanowi część Kliniki Neurologii, której kierownikiem jest prof. Marcin Mycko.

- Powstanie tego oddziału zawdzięczamy prof. Wojciechowi Maksymowiczowi, który wspólnie z Radosławem Borysiukiem, dyrektorem szpitala urzeczywistnił ideę profesjonalnego leczenia pacjentów z udarem mózgu. Dziś, po niespełna roku od rozpoczęcia pracy w Oddziale Udarowym, wszyscy wiemy, że ratujemy ciężko chorych pacjentów niezależnie od dnia oraz godziny zachorowania. Dysponujemy lekiem rozpuszczającym zakrzepy, którego efekt terapeutyczny jest ściśle związany z czasem jego podania. Każdorazowo kwalifikacja do leczenia musi być dokładnie rozważona, ponieważ skuteczne leczenie również może nieść za sobą groźne powikłania. Zapewniamy całodobowo kompleksową diagnostykę, opiekę i leczenie - mówi dr Wińska.

W skład lekarzy Oddziału Udarowego wchodzą specjaliści z dziedziny neurologii: lek. Zakiia Alisherova, lek. Łukasz Dębowski, dr Aleksandra Wińska, lek Tomasz Matyskieła, lek. Anna Żurawska.

- Aby oddział spełniał wszystkie wymagania, utworzyliśmy dodatkowe etaty pracy dla psychologów, logopedów, opiekunów medycznych oraz rehabilitantów. Pomoc środowiskową dla chorych i ich rodzin gwarantuje pracownik socjalny. Wspierają nas swoją fachową wiedzą interniści, którzy wykonują liczne badania dodatkowe. Ich wiedza i doświadczenie kliniczne są dla nas ogromną pomocą przy prowadzeniu tak skomplikowanych pacjentów z wieloma współistniejącymi chorobami - dodaje dr Wińska.

W leczeniu tak skomplikowanych stanów swoje zasługi ma również OIOM oraz Klinika Neurochirurgii i Oddział Rehabilitacji Neurologicznej.

- Całokształt wszystkich działań nie byłby możliwy, gdyby nie mocne zaangażowanie w pracę oddanych, życzliwych pielęgniarek, których pracę koordynuje oddziałowa mgr Hanna Matusiak. Dzięki całodobowej pracy radiologów i diagnostów możemy w każdej chwili pobytu chorego w szpitalu monitorować zachodzące w organizmie zmiany i odpowiednio reagować. Ten nowo powstały oddział jest „wielką machiną" i działa sprawnie dzięki zaangażowaniu wszystkich struktur szpitala. Przychylność, pomoc i zaangażowanie dyrekcji na każdym etapie realizacji i tworzenia Oddziału zasługuje na najwyższe podziękowanie - podsumowuje dr Wińska.

Oficjalnie Oddział Udarowy Kliniki Neurologii USK zostanie wyróżniony podczas konferencji WSO ESOC odbywającej się w formie online (7-9.11.2020).

syla, aw