Dzień Biologii i Biotechnologii 2022 [TRANSMISJA ONLINE]

Już po raz drugi Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie organizuje piknik popularnonaukowy, adresowany do młodzieży szkolnej, w szczególności do licealistów. Rozpoczęcie pikniku zaplanowano w Collegium Bialogae na 6 czerwca na godz. 11.

Piknik organizowany jest w ramach projektu Spotkania z nauką. Przez obostrzenia sanitarne, związane z pandemią Covid-19 wcześniejsze pikniki w ramach projektu Spotkania z nauką organizowane były w formie zdalnej. Teraz Dzień Biologii i Biotechnologii odbędzie się w kontakcie (z elementami pokazów online). Jednocześnie Dzień Biologii i Biotechnologii 2022 będzie formą podsumowania całego, dwuletniego projektu.

Szczegółowy program w internetowej i interaktywnej formie znajduje się pod adresem https://view.genial.ly/62570c8dcdaccc00185469c6

TRANSMISJA Z ROZPOCZĘCIA DNIA BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII 2022:

 

 

Między innymi o tym, co będzie działo się podczas Dnia Biologii i Biotechnologii 2022 w Strefie Spotkań na Kortowiadzie rozmawiał z Piotrem Szauerem prof. Stanisław Czachorowski.

 

Spotkania z nauką to projekt z zakresu popularyzacji nauk ścisłych (głównie nauk biologicznych) z wykorzystaniem aktywizujących metod przekazu oraz budowaniem pozytywnego obrazu nauk przyrodniczych poprzez bezpośredni kontakt z naukowcami w przestrzeni uniwersyteckiej, z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji. Jest kontynuacją i poszerzaniem dotychczasowych doświadczeń UWM w upowszechnianiu wiedzy i organizacji pikników naukowych (np. Olsztyńskie Dni Nauki, Noc Biologów itd.). Wpisuje się także w strategię rozwoju uczelni (np. w zakresie promocji).

Upowszechnianie nauki odbywa się w formie wykładów i warsztatów wyjazdowych, zajęć na uczelni, wystaw, pikników naukowych, publikowaniu materiałów w mediach społecznościowych.

Czas trwania: 1.07.2020-30.06.2022

Głównym celem projektu jest upowszechnianie i popularyzacja osiągnięć nauk ścisłych, głównie nauk biologicznych, w szerokich kręgach społecznych, w szczególności wśród młodzieży szkół średnich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i województw sąsiednich. W wyniku obostrzeń sanitarnych, wynikających z pandemii Covid-19, w zupełnie nowej skali rozwijane są metody nauczania zdalnego i dzięki temu docieramy z przekazem do uczniów z całej Polski a także Polonii, rozsianej po całym świecie. W ten sposób rozwijamy nowoczesne formy dydaktyki.

Dodatkowym celem projektu jest budowanie kapitału naukowego (zachęcanie do kontynuacji kształcenia na poziomie wyższym) oraz popularyzacja oferty kształcenia UWM w Olsztynie wśród młodzieży licealnej. W ramach przedsięwzięcia uczestnicząca młodzież pozna pełen cykl powstawania wiedzy, z uwzględnieniem obserwacji, dostrzegania problemu, dyskusji, analizy, działania i przedstawiania rezultatów badań. Aktywizujące metody upowszechniania wiedzy uwzględniają wyniki badań psychologicznych i neurodydaktyki, dotyczące procesu uczenia się.

W ciągu 24 miesięcy ponad 50 pracowników UWM zorganizuje: 4 pikniki naukowe (dwa razy styczniowa Noc Biologów oraz 2 razy nowy, majowy piknik naukowy pn. Dzień Biologii i Biotechnologii)dwa obozy naukowe na Uniwersytecie, 60 wykładów, warsztatów i kawiarni naukowych w formie wyjazdowej, 12 cyklicznych spotkań na Uniwersytecie z wykładami i warsztatami, trzy wystawy półroczne w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz cztery wystawy objazdowe (każda po 10 planszy wielkoformatowych), opublikowanych zostanie co najmniej 150 krótkich tekstów i filmików popularnonaukowych na blogu oraz mediach społecznościowych. Bezpośredni udział w zajęciach i wystawach weźmie udział co najmniej 4 000 osób, a przekaz medialny dotrze do co najmniej 1 500 000 odbiorców w kraju i za granicą.

Projekt będzie realizowany przez Wydział Biologii i Biotechnologii wraz z innymi jednostkami Uniwersytetu i będzie wsparciem oraz komplementarnym uzupełnieniem zadań, które realizować będzie powstające w UWM Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji "Kortosfera".

Projekt mieści się w trzeciej (społecznej) misji Uniwersytetu – upowszechnianie wiedzy, w tym także w ramach kształcenia pozaformalnego.

Projekt Spotkania z nauką, realizowany w latach 2020-2022, dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki.

Więcej o projekcie na stronie: https://spotkanianauka.blogspot.com/