Dzień Edukacji Narodowej – odznaczenia i gratulacje

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki wręcza odznaczenia pracownikom UWM
Nauczyciele – w tym akademiccy - 14 października obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Najbardziej zasłużeni odebrali odznaczenia państwowe.

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli. W tym roku przypadł w sobotę, dlatego też nauczyciele akademiccy i zasłużeni pracownicy UWM odbierali wyróżnienia dopiero w poniedziałek 16 października.

- Rzeczpospolita Polska zapewnia ciągłość tradycji narodowych w wyróżnianiu zasług, cnót obywatelskich i wybitnych osiągnięć. Najwyższym wyróżnieniem zasług cywilnych i wojskowych położonych w czasie pokoju lub wojny dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej są ordery i odznaczenia. Teraz nastąpi wręczenie odznaczeń państwowych – rozpoczął uroczystość prof. Grzegorz Białuński, prorektor ds. kadr.

W uroczystości udział wziął Artur Chojecki, wojewoda województwa warmińsko-mazurskiego, który wręczał pracownikom UWM odznaczenia państwowe.

- Bardzo dziękuję, że mogłem złożyć państwu życzenia. Cieszę się, że zostaliście docenieni i wyróżnieni, ale jestem też przekonany, że największe wyrazy uznania otrzymujecie od swoich studentów. Życzę, abyście jak najczęściej byli doceniani przez waszych wychowanków. Wszystkiego najlepszego – mówił wojewoda Artur Chojecki.

Życzenia pracownikom UWM złożyła także Wioletta Śkąska-Zyśk, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

- Serce się raduje, że tych odznaczeń jest aż tyle. Świadczy to o państwa dużym zaangażowaniu. Życzę, aby uśmiechy jak najczęściej gościły na państwa twarzach – dodała wicemarszałek Wioletta Śląska-Zyśk.

Podczas uroczystości zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca Kortowo, który przygotował krótki występ artystyczny.

syla

Odznaczeni pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego:

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

Złoty Krzyż Zasługi: profesor Emilia Mróz

Srebrny Krzyż Zasługi: profesor Paweł Wielgosz

Brązowy Krzyż Zasługi: profesor Katarzyna Glińska-Lewczuk, doktor Małgorzata Tańska

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

Medal Złoty za Długoletnią Służbę: magister Małgorzata Banasiak, inżynier Anna Figiel, doktor Gabriel Kopiejewski, magister Joanna Kotarska, doktor Aldona Orłowska, profesor Alicja Żbikowska, profesor Elżbieta Bandurska-Stankiewicz. magister Ewa Bednarska, profesor Jacek Bieranowski, Bogusław Brzózy, profesor Ewa Dzika, magister Hanna Gierczak, doktor Bożena Jaworska, doktor Jan Kłobukowski, Bogusława Kowalska, profesor Andrzej Kukwa, doktor Renata Makarewicz, doktor Maria Napora, magister Adam Przybyłek, Witold Rapczyński, Zygmunt Rudnicki, profesor Jadwiga Snarska, Wiesława Szełemej, magister Jerzy Trystuła, doktor Tadeusz Żechowicz.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę: doktor Adam Grabowski, doktor Monika Barczewska, magister Ewa Czaplicka, doktor Ewa Gładkowska, magister Irena Kozłowska, doktor Dorota Kubiak, doktor Alina Kuzborska, doktor Maciej Neugebauer, doktor Anna Nogalska, doktor Renata Tandyrak.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę: doktor Anna Korzeniewska-Lasota, profesor Wojciech Sobieski.

Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania: profesor Andrzej Matraś, profesor Szczepan Brym, profesor Tomasz Daszkiewicz, profesor Irena Giełwanowska, ksiądz profesor Wojciech Guzewicz, profesor Jerzy Jaroszewski, profesor Tomasz Kurowski, profesor Wojciech Maksymowicz, profesor Józef Pelc, profesor Leszek Szarzyński, profesor Zbigniew Wieczorek, profesor Ryszard Żywica.

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa": doktor Joanna Celej, doktor Ewa Szramko, profesor Dorota Witkowska.

Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego: profesor Ryszard Źróbek, profesor Szczepan Brym, profesor Katarzyna Majewska.