Dziennikarstwo rusza pierwsze

Urszula Doliwa przed budynkiem biblioteki w Essen
Prof. Urszula Doliwa z Wydziału Humanistycznego UWM po długim czasie wstrzymania wyjazdów, jak na dziennikarza przystało, jest jedną z „pierwszych jaskółek” ponownego otwarcia. Właśnie przebywa na tygodniowym stażu naukowym w Niemczech. Co tam bada?

Dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM, dyrektorka Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym UWM bada na Uniwersytecie w Duisburgu-Essen jaką rolę w kształtowaniu systemu medialnego w Europie odegrały pirackie stacje radiowe. Na te badania Narodowe Centrum Nauki przyznało jej grant z programu „Opus”. Dostała go już półtora roku temu, ale ze względu na pandemię musiała czekać na „odmrożenie” wyjazdów. Wreszcie to się stało możliwe.

- Na miejscu okazało się, że jestem pierwszym gościem Instytutu Germanistyki od półtora roku. Z powodu COVID-19 oni także mieli wstrzymane kontakty zagraniczne – mówi prof. Doliwa. - Uniwersytet Duisburg-Essen powitał mnie bardzo miło. Nie zabrakło słońca, które umożliwiło zorganizowanie pikniku przed wydziałem. Najbardziej jednak oczywiście cieszy mnie możliwość wspólnej pracy naukowej i to w sprawdzonym zespole, wraz z dr Judith Purkarthofer z Instytutu Germanistyki – dodaje.

Co dokładnie jest przedmiotem jej zagranicznego stażu?

- Obecnie zajmuję się stacjami radiowymi, które powstawały w Polsce na początku lat 90., mimo że nie istniały jeszcze wtedy ramy prawne, które pozwoliłyby taką działalność zalegalizować. Takich stacji w Polsce na początku lat 90. XX w. po przełomie było ok. 100. Wiele z nich powstało nie dla pieniędzy, ale by służyć lokalnym społecznościom. Co się z nimi stało? Upadły, albo zostały przejęte przez duże staje komercyjne, a przyczyniły się do tego zapisy Ustawy o radiofonii i telewizji. Skutek jest taki, że praktycznie nie mamy w Polsce obywatelskich stacji radiowych, nienastawionych na zysk, ale zniknęło też wiele niezależnych stacji lokalnych – wyjaśnia prof. Doliwa.

We współpracy z dr Judith Purkarthofer i dr. Gergely Gosztonyi prof. Doliwa prowadzi badania porównawcze w Polsce, Austrii i na Węgrzech. Austria monopol państwa w obszarze radiofonii zniosła dopiero w 1993 r., później niż Polska. Tam jednak stacje niekomercyjne i lokalne wywalczyły dla siebie więcej praw i istnieją. Specjalne regulacje prawne dotyczące niekomercyjnych stacji radiowych wprowadzono także na Węgrzech, w których transformacja ustrojowa i zmiany w obszarze radiofonii zachodziły w podobnym czasie, ale to się zmieniło pod rządami Orbana.

Tygodniowy staż w Niemczech zakończy się publikacją wspólnego artykułu naukowego.

 

Dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM jest dyrektorką Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej i przewodniczącą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach UWM. Autorka książek „Radio studenckie w Polsce” (2008), „Radio społeczne – trzeci obok publicznego i komercyjnego sektor radiowy” (2016). W 2013 r. została recenzentką Strategii medialnej na lata 2014 – 2015 Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W 2012 r. wybrana do Rady Ekspertów Community Media Forum Europe (CMFE). W l. 2014-19 była sekretarzem, a w l. 2018-20 pełniła funkcję wiceprezesa tej organizacji. Członek Komitetu Problemowego Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk.

lek

w kategorii