Erasmusowy sukces UWM

studenci zagraniczni
Jak wzorcowo organizować wyjazdy z Programu Ereasmus+ tego niedługo od UWM będą mogły się uczyć wszystkie zainteresowanie uczelnie w Unii Europejskiej. Pośredniczyć w tym będzie Komisja Europejska.

W ub. r. akademickim 2018/19 miał do dyspozycji ok. 400 tys. euro. Dzięki tym pieniądzom z UWM za granicę wyjechało 229 osób, w tym 78 studentów na studia, 81 studentów i absolwentów na praktyki, 40 nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na innych uczelniach i 30 pracowników na szkolenia.

Dokąd najczęściej się wybierali?

Na studia nasi studenci najczęściej wybierali się do Niemiec, a konkretnie na Uniwersytet Techniczny w Offenburgu, z którym UWM łączy ścisła współpraca. Kolejnymi atrakcyjnymi kierunkami były: Hiszpania i Portugalia. Najbardziej mobilni byli studenci z Wydziału Prawa i Administracji oraz z Wydziału Nauk o Środowisku. Jako miejsce praktyk studenci i absolwenci wybierali głównie Hiszpanię. Spore zainteresowanie wzbudzają także Niemcy. Na praktyki najczęściej wyjeżdżali studenci weterynarii (ponad połowa wszystkich).

Wyjazdów pracowniczych nie da się tak łatwo pogrupować, bo w tej kategorii różnorodność była ogromna.

Raport końcowy z realizacji tego projektu uzyskał 98 na 100 punktów, został uznany za przykład dobrej praktyki i będzie umieszczony na stronie Komisji Europejskiej jako wzór do naśladowania. Od UWM zatem niedługo będą mogły się uczyć zainteresowanie uczelnie w Unii Europejskiej jak wzorcowo organizować wyjazdy z Programu Erasmus+.

Nauczyciele akademiccy wyjeżdżają za granicę chętnie i co roku jest ich więcej. Studenci na praktyki też wyjeżdżają coraz liczniej i wielu z nich podejmuje pracę w miejscu praktykowania. Do wyjazdów na studia jednak zbyt chętnie się nie garną i tu ich ubywa. Dlaczego?

- Studia za granicą to przedsięwzięcie trudne, chociaż nie pod względem materialnym, bo stypendia są dobrze wyliczone. Wydaje mi się, że studenci są coraz bardziej konsumpcyjnie nastawieni do życia, a wyjazd i studia w innym kraju to stres i wysiłek. I dlatego niewielu się na nie decyduje - snuje przypuszczenia Agnieszka Matejko, kierowniczka Biura ds. Współpracy Międzynarodowej.

Każdy student, który powrócił z Erasmusa chwali jednak wyjazd i podkreśla, że bywało trudno, ale oprócz nauki zdobył nowe doświadczenia życiowe nieosiągalne w Polsce, a przydatne w karierze zawodowej.

W roku akademickim 2020/21 UWM ma na wyjazdy z Erasmusa ok. 500 tys. euro. Są to pieniądze, które uczelnia wygrała w konkursie, który corocznie ogłasza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji a finansuje Komisja Europejska. W tych konkursach UWM startuje z powodzeniem co roku.

lek

w kategorii