ESA wyróżnia olsztyńską uczelnię

Sto tysięcy euro na badania jonosfery otrzymał Zespół Naukowy Zaawansowanych Metod Precyzyjnego Pozycjonowania na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Dzięki nim poprawi się precyzyjne pozycjonowanie.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) 24 października podpisała kontrakty z polskimi firmami i instytucjami naukowo-badawczymi w pierwszym konkursie ESA dla polskiego sektora kosmicznego. Wśród nich znalazł się Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wniosek złożony przez UWM Precyzyjne modelowanie jonosfery dla poprawy pozycjonowania GNSS na obszarze Polski (Precise Ionospheric Modelling For Improved GNSS Positioning in Poland) uzyskał najwyższą ocenę w całym konkursie. Wartość kontraktu wynosi 100 000 euro, a badania będą prowadzone 12 miesięcy. Umowę z ESA w imieniu UWM podpisał prof. Jerzy Jaroszewski - prorektor do spraw nauki.

Projekt będzie realizować zespół naukowy Zaawansowanych Metod Precyzyjnego Pozycjonowania na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Jego kierownikiem jest prof. Paweł Wielgosz. Podwykonawcami w projekcie są Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Politechnika w Barcelonie. Wartość kontraktu wynosi 100 000 Euro, a badania będą prowadzone przez 12 miesięcy.

- Zakontraktowane badania dotyczą wykorzystania informacji o średnioskalowych zaburzeniach jonosfery w modelu jonosfery opracowanym w Instytucie Geodezji (przez dr inż. Annę Krypiak-Gregorczyk), a następnie wykorzystania uaktualnionego modelu do poprawy precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji – wyjaśnia prof. Paweł Wielgosz.

Średnioskalowe zaburzenia jonosfery (Medium Scale Traveling Ionospheric Disturbances - MSTID) są zakłóceniami rozprzestrzeniającymi się w postaci fali z prędkością od 50 do 300 m/s. Kierunek i czas występowania MSTID zależą od pory roku, a na naszych szerokościach geograficznych najczęściej występują w okresie zimowym. Zjawiska te są wywoływane przez atmosferyczne fale grawitacyjne i powodują znaczące pogorszenie dokładności precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego.

Wyniki projektu znajdą zastosowanie przede wszystkim w geodezji oraz nawigacji samochodów, maszyn rolniczych i drogowych, samolotów, etc. Co ciekawe, poprawa dokładności opracowania obserwacji satelitarnych powinna pozwolić na lepsze wyznaczania parametrów troposfery (np. zawartość pary wodnej w atmosferze), a w efekcie na poprawę prognoz pogody. Od tego roku uczestniczymy w takich badaniach w ramach akcji COST ES1206.

Europejska Agencja Kosmiczna podpisała kontrakty z siedmioma podmiotami, które złożyły najwyżej ocenione wnioski. Dzięki umowom zrealizowane będą, wybrane przez ESA, projekty polskich podmiotów z sektora kosmicznego. Wysokość dofinansowania wszystkich projektów z pierwszego konkursu to ok. 6 mln euro (pierwsza część składki członkowskiej naszego kraju w ESA).

Europejska Agencja Kosmiczna (European Space Agency, ESA) powstała w 1975 r. w Paryżu. To organizacja międzynarodowa, której celem jest realizacja europejskiego programu badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. W lipcu 2012 roku Rada ESA jednomyślnie zaakceptowała przystąpienie Polski do Agencji. Przez pierwsze pięć lat naszego członkostwa w ESA 45 proc. opłacanej przez nas rocznej składki (ok. 20 mln euro) będzie wracało do Polski jako dofinansowanie projektów realizowanych przez nasze firmy i instytucje naukowe.

syla

w kategorii