Feliks Nowowiejski i jemu współcześni

Feliks Nowowiejski
Wydział Sztuki i Instytut Muzyki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową nt. Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei muzycznych przełomu XIX I XX wieku.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego. To zasłużone i długo oczekiwane uhonorowanie twórczości tego wybitnego polskiego kompozytora, organisty - wirtuoza, dyrygenta, pedagoga i inicjatora życia muzycznego w latach międzywojennych. Konferencja odbędzie się w Olsztynie w dniach 24-25 listopada 2016 r. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji.

Więcej na stronie: http://www.uwm.edu.pl/ws/artykul/658/konferencja-naukowa.html

PROGRAM

MIEJSCE  OBRAD /VENUE : STARA KOTŁOWNIA

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII/
THE OLD BOILER HOUSE -  THE CENTRE OF INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER

Ul. Prawocheńskiego 9, Olsztyn - Kortowo

 KOMITET NAUKOWO–ORGANIZACYJNY:

SCIENTIFIC  ORGANIZING COMMITTEE:

prof. dr hab. Benedykt Błoński - Dziekan Wydziału Sztuki UWM / Dean of the Faculty of Art of University of Warmia and Mazury

dr hab. Leszek Szarzyński - Dyrektor Instytutu Muzyki UWM / Director of the Institute of Music of University of Warmia and Mazury

dr Ilona Dulisz  -  Kierownik Konferencji / Conference Director

dr Joanna Schiller – Rydzewska

mgr Joanna Kotarska

mgr Ewa Wankiewicz

24. 11. 2016    I  DZIEŃ  OBRAD  /I  DAY OF CONFERENCE 

 

8.30 – 9.00      Rejestracja Uczestników Konferencji

                        Registration of Conference Participants

               

9.00-9.15        Otwarcie Konferencji  Sala  102

                        Conference Opening, Conference Hall 102

 

9.15-9.45        Wykład wprowadzający

                        Key-note speech

ks. dr hab. Robert Tyrała

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Pontifical University of John Paul II in Kraków        

 

Cecyliański ruch odnowy muzyki kościelnej.

Historia - ludzie – idee

The Cecilian Movement of Sacred Music. History-People-Ideas

 

 

9.45 - 11.15   SESJA  I  Sala 102 / SESSION  I  Hall 102

 

 

Prowadzenie / Chair:  dr Joanna Schiller–Rydzewska

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

9.45-10.05      dr hab. Marcin Gmys

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adam Mickiewicz University in Poznań    

 

Feliks Nowowiejski wobec Młodej Polski kompozytorskiej

The Attitude of Feliks Nowowiejski towards ‘Composer’sYoung Poland’

 

10.05-10.25    dr Agnieszka Chwiłek

Uniwersytet Warszawski

Warsaw University

 

Tonalność poematu „Róże dla Safo” – nowy język muzyczny Feliksa Nowowiejskiego

 

Tonality of the „Poem Roses for Safo” – a New Musical Language of Feliks Nowowiejski

 

10.25-10.45    dr Mikołaj Rykowski

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu

The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań

 

Opera „Mataswintha” Franza Xavera Scharwenki
w perspektywie przemian niemieckiego teatru operowego końca XIX wieku

 

Opera „Mataswintha” by Franz Xaver Scharwenka from the Perspective of Transformation in the German Opera Theatre in the Late 19th Century

 

10.45-11.05    prof. dr Helmut Loos

Uniwersytet w Lipsku

University of Leipzig

 

Tonalność w „Wozzecku” Albana Berga i jej ideologiczny kontekst

Tonality in Alban Bergs „Wozzeck” and its Ideological Context

 

           

11.05-11.15    Dyskusja / Discussion

 

11.15-11.45     PRZERWA KAWOWA /COFFEE BREAK

 

11.45 - 13.15  SESJA II   Sala 102 /  SESSION  II   Hall 102

           

Prowadzenie /Chair:  drhab. Marcin Gmys

 

11.45-12.05    dr hab. Agnieszka Marucha

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Fryderyk Chopin University of Music

 

„Legenda” op. 32 i „Wizja” op. 25 Feliksa Nowowiejskiego na tle polskich miniatur skrzypcowych przełomu XIX I XX wieku

 

„Legend” op. 32 and „Vision” op. 25 for Violin and Piano by Feliks Nowowiejski  Compared with Other Short Violin Pieces from the Turn of the 19th and 20th Centuries.

 

12.05-12.25    mgr Jerzy Kukla

Lublin

 

Orkiestra symfoniczna w twórczości Feliksa Nowowiejskiego - ewolucja stylu i warsztatu

 

Symphonic Orchestra in Works of Feliks Nowowiejski - the Evolution  of the Style and the Compositional Technic

 

12.25   12.45   dr David Kozel

Uniwersytet w Ostrawie

University of Ostrava

 

Symbols of the Nature in Vítězslav Novák’s Instrumental Compositions

 

Symbole natury w kompozycjach instrumentalnych Vítězslava Nováka

 

 

12.45-13.05    dr Julia Gołębiowska

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu    

The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań

 

Dehn-Kiel-Noskowski. Metody nauczania Noskowskiego
w świetle twórczości jego uczniów

 

Dehn-Kiel-Noskowski. Teaching Methods by Noskowski in the Light of His Students’ Works

 

13.05-13.15    Dyskusja /Discussion

 

 

13.15- 14.30  PRZERWA OBIADOWA / LUNCH BREAK

 

 

14.30-15.00    KONCERT / CONCERT 

 

dr hab. Agnieszka Marucha        -  skrzypce / Violin

           

mgr Agnieszka Panasiuk              -  fortepian / Piano

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski  w Olsztynie

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

Program / Program

 

Henryk Wieniawski – Legenda op. 17

Feliks Nowowiejski – Legenda op. 32

Zygmunt Stojowski – Melodia

Feliks Nowowiejski – Wizja op. 25

 

 

15.00 –16.00   PANEL DYSKUSYJNY /DISCUSSION PANEL

 

DLACZEGO NOWOWIEJSKI? Problemy wykonawcze

i interpretacyjne w utworach Feliksa Nowowiejskiego

 

WHY NOWOWIEJSKI? Problems of Performing and Interpretation in Music of Feliks Nowowiejski

 

Moderator dyskusji / Moderated by: dr Ilona Dulisz

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

Udział biorą /Speakers:

 

prof. dr h.c. Oskar Gottlieb Blarr (nagranie / recording)

Düsseldorf

 

prof. dr hab. Benedykt Błoński

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

University of Warmia  and Mazury in Olsztyn

 

dr Waldemar Gawiejnowicz

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu    

The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań

 

prof. dr hab. Krzysztof Gładkowski

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

University of Warmia  and Mazury in Olsztyn

 

mgr Jerzy Kukla

 

dr hab. Agnieszka Marucha

 

mgr Bogna Nowowiejska-Bielawska

Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu

The Feliks Nowowiejski Society in Poznań

 

 dr Jan Połowianiuk

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. Piotr Sułkowski

Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego

w Olsztynie

Feliks Nowowiejski Warmia - Masuria Philharmonic in Olsztyn

 

dr hab. Andrzej Szadejko

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

The Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk

 

dr hab. Leszek Szarzyński

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

16.00-16.15     PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK

           

16.15-17.45     SESJA III  Sala 102 / SESSION  III  Hall 102

 

Prowadzenie /Chair:dr hab. Joanna Subel

Uniwersytet Wrocławski / University of Wrocław

 

16.15-16.35    dr hab. Magdalena Dziadek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie /

Jagiellonian University in Kraków               

 

Utwory “słowiańskie” Feliksa Nowowiejskiego

 

“Slavic” Compositions by Feliks Nowowiejski

 

16.35-16.55    dr Aleksandra Kłaput–Wiśniewska

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz

 

Feliks Nowowiejski, Joseph Singenberger i Bruno Stein

- trzy postawy twórcze wobec cecylianizmu

 

Feliks Nowowiejski, Joseph Singenberger and Bruno Stein - Three Artistic Attitude towards Cecilian – Movement

16.55-17.15    dr hab. Katarzyna Bojaruniec

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

Zagadnienia interpretacyjne „Mszy Polskiej Bogu Rodzica” Feliksa Nowowiejskiego w kontekście zadań artystycznych chóru uniwersyteckiego

 

Interpretative Issues of the „Msza Polska Bogu Rodzica” by  Feliks Nowowiejski in the Context of Artistic Tasks on the Part of the University Choir

 

17.15-17.35    dr Anna Stachura–Bogusławska

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Jan Dlugosz University in Częstochowa

 

Wybrane listy Feliksa Nowowiejskiego do Stefana Mariana Stoińskiego oraz obecność kompozytora na łamach śląskiego pisma literacko-muzycznego "Śpiewak"

 

Feliks Nowowiejski's Selected Letters to Stefan Marian Stoiński and Composer's Presence on the Pages of "Śpiewak" Journal about Music and Literature

 

17.35-17.45    Dyskusja /Discussion

 

18.00    KOLACJA /DINNER 

 

20.00   KONCERT  /CONCERT

 

„Muzyczny portret Feliksa Nowowiejskiego”, Bazylika Konkatedralna  św. Jakuba w Olsztynie,  ul. Staszica 11

 

“Musical Portrait of Feliks  Nowowiejski”, Basilica of St. Jacob in Olsztyn,  ul. Staszica 11

                                              

 

25. 11. 2016    II  DZIEŃ  OBRAD  / II  DAY OF CONFERENCE 

 

9.30 - 11.20     SESJA   IV   Sala 102/ SESSION  IV  Hall 102

 

Prowadzenie / Chair: dr hab. Magdalena Dziadek

 

9.30-5.50        prof. dr hab. Luba Kijanowska-Kamińska

Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. Mykoły Łysenki Lviv National Musical Academy named after Mykola Lysenko

 

Lwowskie konteksty wykonania utworów Feliksa Nowowiejskiego

 

Lviv Contexts Performances of Felix Nowowiejski

 

9.50-10.10      dr Waldemar Gawiejnowicz

 

Feliks Nowowiejski w życiu muzycznym Krakowa jako wykonawca i kompozytor muzyki organowej

 

Feliks Nowowiejski as a Performer and Composer of Organ Music in the Cracow Music World

 

10.10-10.30    dr Iwona Fokt

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu    

The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań

 

Artystyczne podróże Feliksa Nowowiejskiego – Paryż

Artistic Journeys of Feliks Nowowiejski - Paris

 

10.30-10.50    dr hab. Maria Ankudowicz-Bieńkowska

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

Koncert Feliksa Nowowiejskiego w Wilnie

 

Feliks Nowowiejski`s Concert in Vilnius

                       

10.50-11.10    mgr Ilona Lewandowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu    

Nicolaus Copernicus University in Toruń  

 

Recepcja i rezonans twórczości Feliksa Nowowiejskiego na Pomorzu i Kujawach w oparciu o dokumenty ze zbiorów Biblioteki i Archiwum Uniwersyteckiego w Toruniu

 

Reception and Influence  of  Feliks Nowowiejski's Works in Pomerania and Kujawy Based on Documents from the Collections of the University Library in Torun

 

11.10-11.20    Dyskusja / Discussion

 

11.20-11.45     PRZERWA KAWOWA /COFFEE BREAK

 

 

11.45 -13.15   SESJA  V Sala 102 /  SESSION V Hall 102

 

Prowadzenie / Chairprof. dr hab. Anna Janosz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz 

 

11.45-12.05    dr hab. Justyna Humięcka–Jakubowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adam Mickiewicz University in Poznań

 

Twórczość Feliksa Nowowiejskiego w świetle "Pism"  Karola Szymanowskiego

 

Musical Work of Feliks Nowowiejski in the Light of  the "Writings" by Karol Szymanowski

 

12.05-12.25    mgr Paweł Nodzak

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

The Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk   

 

Missa pro pace Feliksa Nowowiejskiego – zagadnienia interpretacji na przykładzie wybranych nagrań

 

Missa pro pace by Feliks Nowowiejski Issues of Interpretation on the Example of Selected Recordings

 

12.25-12.45    dr Iwona Świdnicka

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Fryderyk Chopin University of Music

 

Mariaż antyku i współczesności w „Różach dla Safo” Feliksa Nowowiejskiego

 

The Marriage of Antiquity and the Present Time in „Roses for Sappho” by Feliks Nowowiejski

 

12.45-13.05    dr hab. Andrzej Szadejko

 

Aleksander Karczyński - zapomniana polska twórczość symfoniczna na organy

                                              

Aleksander Karczyński – the Forgotten Polish Symphonic Organ Music

 

13.05-13.15    Dyskusja / Discussion

 

13.15- 14.15  PRZERWA OBIADOWA /  LUNCH BREAK

 

 

14.15 -15.45     SESJA  VI   Sala 102 /  SESSION VI  Hall 102

Prowadzenie / Chair:

dr hab. Justyna Humięcka–Jakubowska

 

14.15-14.35    prof. dr hab. Anna Janosz

 

Chopin i jego naśladowcy w kulturze muzycznej przełomu XIX i XX wieku

 

Chopin and His Followers in the Music Culture from the Turn of the 19th and 20th Centuries.

                       

14.35-14.55    dr hab. Joanna Subel

 

Rola śpiewu chóralnego na ziemiach niemieckich w XIX
i pierwszej połowie XX  wieku na przykładzie Wrocławia

 

The Role of Choral Singing in the German Territories in the 19th c. and in the First Half of the 20th c. on the Example of the City of Wrocław

 

14.55-15.15    dr Joanna Schiller–Rydzewska

 

Kultura muzyczna Polonii w przedwojennym Gdańsku

 

Musical Culture of the  Polish Community in Prewar Gdańsk

 

15.15-15.35    dr Kinga Lisowska  

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

Wykorzystanie spuścizny kompozytorów przełomu XIX i XX wieku w kształtowaniu myśli obywatelskiej studentów UWM w Olsztynie       

 

Use of the Legacy of Composers of the Turn of Nineteenth / Twentieth Century in Shaping the Civic Thoughts of Students in Olsztyn

 

15.35-15.45    Dyskusja /Discussion

 

 

14.15 -15.45   SESJA   VII   Sala 2A /  SESSION VII Hall 2A

 

Prowadzenie / Chair:  dr Mikołaj Rykowski    

                                  

14.15-14.35    dr Grażyna Darłak

Akademia Muzyczna im Karola Szymanowskiego
w Katowicach

The Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice

           

Twórczość religijna kompozytorów górnośląskich
w okresie międzywojennym

 

The Work of Religious Composers of the Upper Silesia in the Interwar Period

 

14.35-14.55    dr Mariusz Mróz

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz

 

Muzycy Świętogórscy w służbie Kościoła i Narodu

 

Musicians from Święta Góra in Service of the Church and the Nation

 

14.55-15.15    ks. dr Zbigniew Stępniak

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

„Молитва на Востоке". Solowe pieśni Sergiusza Rachmaninowa o charakterze modlitewnym

 

"Молитва на Востоке". Solo Songs of a Prayer by Sergei Rachmaninoff

 

15.15-15.35    dr Ilona Dulisz         

 

Teologizm folklorystyczny Feliksa Nowowiejskiego na przykładzie “Szkiców do pastorałek”

 

Folkloristic Theologism of Feliks Nowowiejski based on

"Szkice do pastorałek "

 

15.35-15.45    Dyskusja /Discussion

 

 

15.45- 16.15   PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE OBRAD Sala 102 

 

DISCUSSION AND CLOSING THE CONFERENCE 

Hall 102

 

 

18.00              KONCERT  /CONCERT

 

Koncert Jubileuszowy z okazji 45-lecia Instytutu Muzyki, Sala Koncertowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Olsztynie

 

Jubilee Concert on the Occasion of 45 th Anniversary of the Institute of Music. Concert Hall of the I and II Degree Music School in Olsztyn

 

 

 

 

UCZESTNICY  KONFERENCJI

 

Ankudowicz–Bieńkowska Maria, dr hab.

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

Blarr Oskar Gottlieb, prof. dr h.c.

Düsseldorf

 

Błoński Benedykt, prof. dr hab.

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

Bojaruniec Katarzyna, dr hab.

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

Chwiłek Agnieszka, dr

Uniwersytet Warszawski / Warsaw University

 

Darłak Grażyna, dr

Akademia Muzyczna im Karola Szymanowskiego
w Katowicach

The Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice 

 

Dulisz Ilona, dr

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

Dziadek Magdalena, dr hab.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jagiellonian University in Kraków

 

Fokt Iwona, dr

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu       

The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań

 

Gawiejnowicz Waldemar, dr

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu       

The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań

 

Gładkowski Krzysztof, prof. dr hab.

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

Gmys Marcin, dr hab.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adam Mickiewicz University in Poznań

 

GołębiowskaJulia,dr

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu       

The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań

 

Humięcka–Jakubowska Justyna, dr hab.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adam Mickiewicz University in Poznań

 

Janosz Anna, prof. dr hab.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz 

 

Kijanowska-Kamińska Luba, prof. dr hab.

Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. Mykoły Łysenki

Lviv National Musical Academy named after Mykola Lysenko

 

Kłaput–Wiśniewska Aleksandra, dr

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz

 

Kozel David, dr

Uniwersytet w Ostrawie / University of Ostrava

Kukla Jerzy, mgr

Lublin

 

Lewandowska Ilona, mgr

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nicolaus Copernicus University in Toruń        

 

Lisowska Kinga, dr

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

Loos Helmut, prof. dr

Uniwersytet w Lipsku / University of Leipzig

 

Marucha Agnieszka, dr hab.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Fryderyk Chopin University of Music

 

Mróz Mariusz, dr

Akademia  Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz

 

Nodzak Paweł, mgr

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

The Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk       

 

Nowowiejska–Bielawska Bogna, mgr

Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu

The Feliks Nowowiejski Society  in Poznań

 

Panasiuk Agnieszka, mgr

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

Połowianiuk Jan, dr

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

Rykowski Mikołaj, dr

Akademia Muzyczna im.  Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu

The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań

 

Schiller-Rydzewska Joanna, dr

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

Stachura–Bogusławska Anna, dr

Akademia Im. Jana Długosza W Częstochowie

Jan Dlugosz University in Czestochowa

 

Stępniak Zbigniew, ks. dr

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

Subel Joanna, dr hab.

Uniwersytet Wrocławski / University of Wrocław

 

Sułkowski Piotr, dr hab.

Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego

w Olsztynie

Feliks Nowowiejski Warmia-Masuria Philharmonic in Olsztyn

 

Szadejko Andrzej, dr hab.

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

The Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk

 

Szarzyński Leszek, dr hab.

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

Świdnicka Iwona, dr

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Fryderyk Chopin University of Music

 

Tyrała Robert, ks. dr hab.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Pontifical University of John Paul II in

 

w kategorii