Godziny rektorskie

Uwaga! Miła wiadomość dla studentów studiów stacjonarnych.

W oparciu o zapis § 3 ust. 3 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Rektor UWM ustanawia  20 grudnia 2013 roku godziny rektorskie od godz. 12.00 - dotyczy studentów studiów stacjonarnych.

Prof. dr hab. Ryszard Górecki

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

w kategorii