Dr hab. Piotr Prusinowski prezesem izby Sądu Najwyższego

Piotr Prusinowski
Dr hab. Piotr Prusinowski z Katedry Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na Wydziale Prawa i Administracji UWM został powołany przez prezydenta Polski na stanowisko prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

Dr hab. Piotr Prusinowski był jednym z 3 kandydatów wskazanych prezydentowi przez Zgromadzenie Sędziów Izby Pracy w kwietniu 2021 roku. O tym, że właśnie jego prezydent wybrał na prezesa izby poinformował w czwartek 2 września Błażej Spychalski rzecznik prezydenta.

- Jeszcze jestem w szoku, bo spodziewałem się, że z tych 3 osób – to nie mnie wskaże prezydent. Jestem sędzią zawodowym – państwowcem. Na wszelkie zmiany patrzę przez pryzmat tego, czy one wprowadzają ferment, czy budują. Mnie interesuje budowanie – dzieli się swymi pierwszymi wrażeniami dr Prusinowski.

Piotr Prusinowski zaproszenia do pałacu prezydenckiego po odbiór nominacji na prezesa jeszcze nie dostał.

Z zawodowego punktu widzenia stanowisko sędziego Sądu Najwyższego to uwieńczenie zawodowej kariery. Więcej już nie można uzyskać. Piotr Prusinowski sędzią SN został w 2016 r. Zanim to się stało, musiał przejść wielostopniową procedurę weryfikacyjną: najpierw zawodową - od sędziego sądu rejonowego do sądu apelacyjnego. Potem kandydat musi otrzymać zaproszenie na delegację do SN i startować w konkursie. Po jego wygraniu jego kandydatura musi zostać zaopiniowana pozytywnie przez 2 sędziów. Dopiero po ich opinii jest przedstawiany do Krajowej Radzie Sądownictwa, która też opiniuje, a wydawszy opinię pozytywną, przedstawia kandydata do nominacji prezydentowi.

– Taka była procedura, kiedy ja ubiegałem się o stanowisko w SN. Dzięki tej procedurze w SN pracują ludzie nieprzypadkowi, sami wybitni specjaliści, których kompetencji zawodowych nikt nie śmie podważać. Dzisiaj procedura jest bardziej uproszczona – mówi dr Prusinowski.

Kadencja prezesa izby SN trwa 3 lata. Do obowiązków prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych należy administrowanie nią i reprezentowanie. Izba powinna liczyć 21-22 sędziów, ale obecnie jest w niej 13, w tym drugi olsztyniak - sędzia Bohdan Bieniek.

- Jako prezes będę mieć jeden szczególny obowiązek wynikający po części z mojej aktywności naukowej - łączenie nauki i praktyki. Dlatego na pewno będę uczestniczyć w konferencjach naukowych, seminariach, różnych spotkaniach – dodaje dr Prusinowski.

Czy będzie dalej pracować na Uniwersytecie?

- Tak, przez 20 lat udawało mi się łączyć pracę naukową z praktyką sędziowską i sądzę, że dam radę nadal. To głównie kwestia organizacji pracy - uważa sędzia Prusinowski.

Dr hab. Piotr Prusinowski jest olsztyniakiem od urodzenia. Skończył SP nr 3 i LO nr 3 oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1994 r. Żonaty, 2 dzieci, żona również prawniczka. Interesuje się historią i malarstwem. Od lutego 2016 r. jest sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od września 1994 r. odbywał aplikację w Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie. W 1996 r. po zdaniu egzaminu sędziowskiego pracował jako asesor w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie i w Olsztynie. W 1998 r. otrzymał nominację na sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie. Od 1999 r. orzeka tylko w sprawach pracowniczych i z zakresu ubezpieczeń społecznych. W 2005 r. awansował do Sądu Okręgowego w Olsztynie, a w 2013 r. został oddelegowany na stałe do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. W 2013 r. otrzymał nominację na sędziego apelacyjnego.

Od 1998 r. jest zatrudniony jako wykładowca akademicki na UWM. W 2007 r. obronił pracę doktorską, a w 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jest autorem ok. 90 publikacji naukowych, w tym 4 monografii, komentarzy do Kodeksu pracy, gloss i artykułów. Od 2012 r. jako stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uczestniczy w szkoleniu aplikantów i sędziów. Zasiada w Radzie Naukowej periodyku „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”. Jest także członkiem Redakcji „Orzecznictwa Sądów Polskich”.

Lek, fot. MF 24

w kategorii