Horyzont 2020 – szansą na rozwój regionu

Seminarium: Nowe instrumenty finansowania jednostek naukowo-badawczych na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na:

 

SEMINARIUM:
Horyzont 2020 – szansą na rozwój regionu.

Nowe instrumenty finansowania jednostek naukowo-badawczych na lata 2014-2020

 

Miejsce spotkania: Stara Kotłownia, ul. Prawocheńskiego 9, sala wystawowa 102,
Data: 19/03/2014 (środa), w godz. 09.30 – 13.30


Podczas spotkania, poza informacjami dotyczącymi programu H2020 oraz Innowacyjnych Sieci Szkoleniowych (ITN) – w ramach działań Marie Skłodowskiej-Curie, omówione będą m.in. granty Programu HORYZONT 2020, które przeznaczone są dla krajów o niższym potencjale naukowym. Granty te dzielą sie na trzy rodzaje:

  1. ERA-CHAIRS - finansowanie kosztów zatrudnienia osoby z doświadczeniem międzynarodowym w jednostce naukowej o znaczącym potencjale badawczym, która  pomoże nawiązać lub rozszerzyć zakres współpracy z najlepszymi jednostkami badawczymi w Europie i na świecie;
  2. TEAMING - wspieranie istniejących lub utworzenie nowych centrów doskonałości
    w krajach o niższym potencjale naukowym;
  3. TWINNING - opiera się na wzmocnieniu  określonego obszaru badań w ramach danej instytucji, poprzez współprace z przynajmniej dwiema wiodącymi instytucjami
    w danej dziedzinie badań;

 

Prelegentami seminarium będą dr Andrzej Siemaszko - dyrektor  Krajowego Punktu Kontaktowego w Warszawie (KPK), Małgorzata Snarska-Świderska, KPK oraz Mikołaj Zadrożny, RPK Olsztyn. Seminarium uświetni swoją obecnością Pan Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę RPK www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce Szkolenia. Ilość miejsc ograniczona do 60 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy,

Zespół RPK

 

 

 


Program seminarium:

 

09:30 – 10:00

 

Rejestracja uczestników

 

 

10:00 – 10:05

 

Powitanie przez prof. dr hab. Jerzego Jaroszewskiego – Prorektora ds. nauki

10:05 – 10.10

Wystąpienie Pana Jacka Protasa - Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10:10 – 10:25

Horyzont 2020 – ogólne założenia programu
(struktura programu, zasady uczestnictwa i zasady finansowe)

dr Andrzej Siemaszko, dyrektor KPK

10:25 – 11:25

Rozwój potencjału badawczego poprzez instrumenty Teaming, Twinning i katedry ERA Chairs. Uwarunkowania i szczegółowa charakterystyka instrumentów
Małgorzata Snarska-Świderska, KPK Warszawa

11:25 – 11:40

Przerwa kawowa

 

11:40 – 12:30

 

Przygotowanie wniosków projektowych w Teaming, Twinning i ERA Chairs
Małgorzata Snarska-Świderska,  KPK Warszawa

 

12:30 – 13:00

 

Zagadnienia finansowe Małgorzata Snarska-Świderska, KPK Warszawa

 

13:00 – 13:20

 

Innowacyjne Sieci Szkoleniowe (ITN) w ramach działań Marii Skłodowskiej - Curie
 
Mikołaj Zadrożny, RPK Olsztyn 

13:20 – 13:30

Podsumowanie spotkania

w kategorii