Horyzont - nowe możliwości

RPK zaprasza na konferencję: „NOWE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA BADAŃ I INNOWACJI NA HORYZONCIE: Podsumowanie 7 Programu Ramowego oraz inauguracja Programu Horyzont 2020”.

Konferencja odbędzie się 19 grudnia. Skierowana jest do wszystkich zainteresowanych naukowców, przedstawicieli biznesu , samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu. Program spotkania oraz rejestracja (wyłącznie w formie elektronicznej) dostępne na stronie internetowej RPK.

w kategorii