Informatyka z pozytywną oceną programową

student przy komputerze
Polska Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkowi informatyka pozytywną ocenę programową. Ocenę wystawiła na najdłuższy możliwy czas, czyli na 6 lat.

Decyzja o ocenie zapadła na posiedzeniu prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 2 września 2021 r. W przyjętej uchwale stwierdzono, że proces kształcenia realizowany na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim umożliwia studentom kierunku informatyka osiągnięcie wszystkich założonych efektów uczenia się dla studiów 1. i 2. stopnia o profilu ogólnoakademickim. Jednocześnie wskazano, że wszystkie kryteria (określone w stosownych przepisach) zostały spełnione.

Procedura związana z oceną kierunku odbywała się w pierwszym półroczu 2021 r. Pierwszym etapem było przygotowanie raportu samooceny. To zadanie zostało zrealizowane przez 8-osobowy zespół pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki. W dokumencie opisali oni 10 ocenianych kryteriów dotyczących m.in. konstrukcji programu studiów i jego realizacji, zasad przyjęcia na studia, weryfikacji efektów uczenia się, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i infrastruktury dydaktycznej.

- Wszystkie te kryteria spełniliśmy, a a PKA w swoim raporcie po wizytacji nie przedstawiła nam dodatkowych zaleceń. Bardzo pochlebnie wypowiadała się o naszej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dlatego przyznała nam ocenę pozytywną na 6 lat, czyli na najdłuższy czas, na który może wystawić ocenę – wyjaśnia prof. Adam Doliwa - dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki.

Drugim etapem oceny była wizytacja członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, którą przeprowadzili w sposób zdalny w maju tego roku.

Studia informatyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego są prowadzone na dwóch stopniach: inżynierskim oraz magisterskim, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Na studiach inżynierskich oferowane są specjalności: inżynieria systemów informatycznych i informatyka ogólna, zaś na studiach magisterskich: projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych, techniki multimedialne oraz data science w praktyce (ten zakres dostępny również w języku angielskim).

Na studiach inżynierskich obecnie największym zainteresowaniem cieszy się inżynieria systemów informatycznych, a na magisterskich - data science, chociaż ten zakres kształcenia istnieje dopiero 2. rok.

Studia informatyczne przygotowują absolwenta do pracy w sektorze IT m.in. jako programistę, projektanta i administratora systemów informatycznych lub sieci komputerowych, data scientist, grafika komputerowego, ale również w wielu innych branżach tj. w bankach, urzędach, zakładach produkcyjnych, administracji, szpitalach, sieciach handlowych i szkołach.

Absolwenci, a nawet studenci informatyki na UWM nie mają kłopotów ze znalezieniem pracy. Rekruterzy różnych firm są stałymi gośćmi na wydziale, a ogłoszeń o poszukiwaniu informatyków do pracy na wydziałowej tablicy z aktualnościami nigdy nie brakuje.

Nic więc dziwnego, że w tegorocznej rekrutacji na pierwszy rok studiów kandydaci dopisali z dużym naddatkiem i nie trzeba było robić dodatkowego naboru.

lek

w kategorii