Prof. Jan Jankowski, doktorem h.c. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. Jankowski UWM po odebraniu doktoratu h.c.
Prof. Jan Jankowski, kierownik katedry Drobiarstwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM został doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Nadanie tytułu doktora honoris causa UP w Lublinie odbyło się 18 maja podczas święta uczelni. Uroczystości rozpoczęło odczytanie przez prof. dr hab. Halinę Buczkowską, prorektor ds. studenckich i dydaktyki uchwały Senatu UP w Lublinie w tej sprawie z 24 marca 2017 r.

Laudację wygłosiła prof. dr hab. Joanna Barłowska, dziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP.

Profesor Jan Jankowski jest uznanym w skali międzynarodowej autorytetem naukowym z zakresu drobiarstwa, specjalistą w dziedzinie hodowli, chowu i żywienia indyków. Jego dorobek naukowy obejmuje 215 oryginalnych prac twórczych oraz 12 przeglądowych, opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych o łącznej liczbie punktów wg list MNiSW równej 3700 i sumarycznym IF przekraczającym 130. Spośród tych opracowań 136 zamieszczonych jest w bazie Web of Science, które zostały zacytowane 849 razy, a indeks Hirscha wynosi 15. Jest również współautorem 16 książek, w tym 4 wydanych za granicą. Na wyróżnienie zasługuje, wydany pod redakcją profesora podręcznik „Hodowla i użytkowanie drobiu” (PWRiL, 2012). 

Do jego najważniejszych osiągnięć praktycznych należy zaliczyć wyhodowanie 7 krajowych rodów indyków, których mieszańce towarowe o nazwie handlowej WAMA w latach 1985-1990 stanowiły ponad 90% krajowego pogłowia tego gatunku ptaków, a także opracowanie nowych programów żywienia indyków rzeźnych, zwiększających efektywność odchowu i dobrostan ptaków oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska. Dzięki doskonałej znajomości praktycznych problemów drobiarstwa oraz efektywnej współpracy z podmiotami gospodarczymi, większość wyników badań jego zespołu jest na bieżąco wdrażana do praktyki. Katedra Drobiarstwa od wielu lat jest liderem UWM w komercjalizacji wyników badań naukowych.

Prof. Jan Jankowski doktor h.c. UP w Lublinie, wygłosił wykład pt.  „Meleagris gallopavo – historia i teraźniejszość”.

„Meleagris gallopavo, czyli indyk zwyczajny, jest jednym z 2 gatunków indyków dzikich żyjących w amerykańskich lasach. Drugi gatunek, Meleagris ocellata – indyk pawi, żyjący wyłącznie w tropikalnych lasach półwyspu Jukatan, nie ma praktycznie żadnego znaczenia gospodarczego. (..)

Do Polski indyki sprowadzono ok. 1560 r. W różnych przekazach pojawiają się jako „dziwna i zaskakująca nowość’, także „rzadka i cenna”. (..) Podczas procesu adaptacji indyków w Europie w ich upierzeniu pojawiały się pióra różniące się barwą od dotychczasowej. Wykorzystując to zjawisko, poprzez stosowanie odpowiedniego doboru, wytworzono wiele nowych europejskich odmian indyków. (..)

W 2016 r. Polska stała się największym producentem mięsa indyczego w Europie i trzecim, po USA i Brazylii, na świecie. Globalna roczna produkcja mięsa indyczego w ciągu ostatnich 50 lat wzrosła trzykrotnie i wynosi aktualnie ok. 5,7 mln ton, stanowiąc 5,2% produkcji mięsa drobiowego, z czego prawie połowa produkowana jest w USA. W Polsce w ostatnich 5 latach produkcja indyków wzrosła o ponad 50%, do ok. 460 tys. ton, stanowiąc ok. 18% mięsa drobiowego.”

Prof. Jan Jankowski jest multidoktorem h.c. 14 listopada 2016 r. odebrał doktorat h.c. Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie. Senat tej uczelni nadał mu go za zasługi we współpracy naukowej obu uczelni, a szczególnie WBZ UWM i Wydziału Bioinżynierii i Biotechnologii Uniwersytetu w Grodnie.

Źródło: UP w Lublinie, lek

w kategorii