Jeśli będziemy szukać porozumienia - to je znajdziemy

Hans-Gert Pöttering, doktor h.c. UWM
Zdaniem prof. Hansa Gerta Pötteringa, dr h.c. UWM, Polaków i Niemców więcej łączy niż dzieli, a uczestnictwo w UE zobowiązuje do wzajemnego interesowania się sobą.

Z okazji polskiego wydania wspomnień pt. „Na szczęście jesteśmy zjednoczeni. Moja europejska droga” prof. Hans-Gert Pöttering - ich autor gościł 18 stycznia na Uniwersytecie Warminsko-Mazurskimi. W Starej Kotłowni odbyło się spotkanie promujące jego książkę. Prof. Pöttering to doktor honoris causa UWM. Przywitał go i licznych uczestników spotkania prof. Ryszard Górecki, rektor UWM. Rektor podkreślił, że inicjatorem wizyty prof. Pötteringa na UWM był prof. Arkadiusz Żukowski - dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM, który przedstawił życiorys i dokonania prof. Pötteringa.

W czasie spotkania, które prowadził prof. Krzysztof Miszczak z SGH prof. Pöttering poruszył bardzo wiele wątków. Poniżej główne myśli wynotowane z jego wypowiedzi.

O Parlamencie Europejskim

W 1979 r. Parlament Europejski miał bardzo małe kompetencje. Obecnie jest równoprawny z rządami. W 1979 r. Europa i Niemcy były podzielone. Polska znajdowała się pod rządami komunistów i stała po przeciwnej stronie Niemiec. W 2009 r. moim następcą – przewodniczącym Parlamentu Europejskiego został Polak - prof. Jerzy Buzek. Dla mojego pokolenia to cud.

O Europie

Wspólnota Europejska to my razem, a nie Bruksela. Ta wspólnota jest zagrożona. Przyszłość Europy to wasza przyszłość (studentów – dop. red.). Nie możemy pozwolić, aby nacjonalizmy wygrały. Jestem Niemcem, ale i Europejczykiem. Wy jesteście Polakami, ale i Europejczykami. To nie Kreml i Biały Dom będą decydować o Europie. To musi czynić wasze pokolenie.

O prawie

Prawo jest rzeczą bardzo ważną. Kraje europejskie muszą być praworządne. Nie może być tak, że któryś stosuje tylko takie prawo, które mu pasuje. Jest rząd i prawodawstwo. Rząd powinien respektować to, co mówi Trybunał konstytucyjny.

O przyszłości

Nie potrafię powiedzieć, jaka będzie UE za 50 lat. Kiedyś, gdy kraje miały inne zdanie to się to kończyło wojną. Teraz dzięki Unii Europejskiej rozmawiają ze sobą. Trzeba rozmawiać. Jeśli ktoś ma inne zdanie powinien je wypowiedzieć. Nie musimy się z nim zgadzać. Po rozmowach przychodzi czas głosowania. Trzeba się godzić z wynikami demokratycznych rozwiązań. Na końcu zawsze znajdzie się jakaś droga. Tej zasady UE musi się trzymać.

O polityce

Polityka UE to nie jest tylko deal i robienie pieniędzy. To jest coś więcej. Jej fundamentem są wspólne wartości, np. prawo, równość, demokracja. To, co o UE i NATO mówi Donald Trump jest zatrważające. Ale w jego otoczeniu nie brakuje ludzi rozsądnych, dlatego musimy czekać i obserwować sytuację. W Europie widać tendencje do odgradzania się. Musimy rozmawiać ze sobą. Spotykanie ludzi z innych krajów i poznawanie ich jest bardzo istotne. Nie możemy budować nowych murów.

O Lechu Wałęsie

Wałęsa jest wielkim bohaterem dla Niemców i dla świata. Może popełniał jakieś błędy w młodości. Bez tego, co zrobił jako lider „Solidarności” nie byłoby jednak zjednoczenia Niemiec i tego mu nie zapomnimy.

O Polakach i Niemcach

Niemcy wywołały II wojnę światową. Nie zapomnimy o tej winie. To się nie może powtórzyć. Nie wywołujmy jednak duchów przeszłości. To, co nas łączy jest ważniejsze i większe od tego, co nas dzieli. Jesteśmy razem w Unii, a więc tworzymy jedność. Wyznajemy wspólne wartości. Dlatego to, co się dzieje w Polsce nie jest obojętne Niemcom. To, co się dzieje w Niemczech nie jest obojętne Polakom. Jeśli zasady demokracji w jednym kraju są łamane to Komisja Europejska musi się tym zająć i wyjaśnić. To nie jest mieszanie się w wewnętrzne sprawy. To wielka korzyść Unii.

Po spotkaniu prof. Pöttering rozdawał autografy nabywcom jego książki.

Prof. dr Hans-Gert Pöttering (*1945) jest jedynym posłem, który w sposób ciągły jest członkiem Parlamentu Europejskiego od pierwszych bezpośrednich wyborów w 1979 r. Piastował w nim stanowiska kierownicze, takie jak przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej (1999-2007) i przewodniczący Parlamentu (2007-2009). Przez te lata przyczynił się do sukcesu tego głównego europejskiego organu ustawodawczego i Unii Europejskiej. Polityk, który dorastał w Bersenbrück (pow. Osnabrück Dolna Saksonia, powiecie partnerskim powiatu olsztyńskiego) w swojej autobiografii przypomina początki prac parlamentarnych i przezwyciężania wydawałoby się beznadziejnych kryzysów. Opisuje reakcje posłów na upadek komunizmu i zjednoczenie Niemiec. Jako lider Parlamentu Europejskiego uczestniczył w rozszerzeniu Unii Europejskiej na kraje Północy, Południa i Wschodu, a także - w rozwoju instytucji europejskich poprzez traktaty z Maastricht, Amsterdamu, Nicei i Lizbony. Droga prof. Pötteringa w polityce europejskiej i jego spojrzenie na europejskie związki odzwierciedlają jego zaufanie do tego, że Europa poradzi sobie z obecnymi i przyszłymi wyzwaniami.

Z jego inicjatywy w Brukseli w Parlamencie Europejskim powstał Dom Historii Europejskiej. Prof. dr Hans-Gert Pöttering jest obecnie przewodniczącym Fundacji Konrada Adenauera.

lek

w kategorii