Jeszcze możesz zostać naszym studentem! Rusza dodatkowy nabór na UWM

Dla tych, którzy szukają swojego wymarzonego kierunku studiów, mamy dobrą informację: już wkrótce rozpoczyna się dodatkowy nabór na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat wrześniowej rekrutacji.

Na kandydatki i kandydatów na studia czeka kilkadziesiąt kierunków prowadzonych zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Szansę na uzupełnienie swojego wykształcenia mają także absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy chcą zdobyć tytuł magistra.

>>> Pełna lista kierunków, na które prowadzony będzie wrześniowy nabór

Rekrutacja krok po kroku

Proces rekrutacyjny zaczynamy od zarejestrowania się w systemie IRK. W przypadku studiów prowadzonych w języku polskim, taka możliwość pojawi się 7 września (19 sierpnia w przypadku chęci studiowania na kierunkach prowadzonych w językach obcych – z wyłączeniem kierunku lekarskiego, II stopnia inżynierii środowiska, a także geodezji i kartografii).

System pozostanie otwarty do 15 września do godziny 15. Do tego terminu należy też dokonać opłaty rekrutacyjnej i złożyć dokumenty warunkujące wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów).

Kolejnym etapem postępowania rekrutacyjnego są egzaminy dla tych kandydatów, którzy maturę zdawali za granicą, a wyników na ich świadectwie nie da się przeliczyć na punkty rekrutacyjne. Z przedstawicielami UWM spotkają się także osoby wybierający taki kierunek studiów, na którym wymagana jest ocena predyspozycji kandydata.

Ci, przed którymi nie stoją takie wyzwania, będą mierzyć się z innym, czyli… koniecznością uzbrojenia się w cierpliwość. Na szczęście próba ta będzie niezbyt wymagająca, bo listy kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia zostaną ogłoszone już we wtorek 17 września. Ostatni, ale bardzo ważny etap, to potwierdzenie zamiaru studiowania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów. Będziemy na nie czekać do 23 września do godziny 15. Później jeszcze tylko oficjalne ogłoszenie wyników naboru (27 września) i oczekiwanie na rozpoczęcie nowego roku akademickiego i wielkiej przygody życia.

 

Wszystkie dziedziny nauki na UWM. Uczymy od A do Z

Kierunków studiów w naszym Uniwersytecie jest, oczywiście, więcej niż liter w alfabecie, ale każdy z nich kompleksowo przygotowuje absolwentów do pracy w wybranym zawodzie, a właściwie: zawodach. Większość programów studiów jest tak skonstruowana, żeby ich absolwenci mieli szansę wybrać różne ścieżki kariery. Uczelnia dba także o to, by podejmować współpracę z przedstawicielami pracodawców i dostosowywać swoją ofertę do rzeczywistości społeczno-gospodarczej, czego dowodem są choćby studia dualne i kierunki powstałe przy współpracy z biznesem. Najnowsze w naszej ofercie są geoinformatyka oraz ichtiologia i akwakultura, ale strzałem w dziesiątkę okazały się też nasze inne młode kierunki, czyli psychologia i chemia.

Nasi absolwenci opuszczają mury UWM z kompetencjami przyszłości, wspierani i inspirowani przez kadrę naukowo-dydaktyczną, której sukcesy odnotowywane są nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami.

A skoro o granicach mowa, to powinniśmy zaznaczyć, że staramy się, żeby i te symboliczne, i te geograficzne były naszym studentkom i studentom niestraszne. Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej pomaga między innymi w organizowaniu wyjazdów na studia i praktyki. Nasi studenci chwalą sobie m.in. możliwości, jakie daje program Erasmus+.

 

 

Rozwijamy i wspieramy

Nie samymi studiami żyje student, więc ci, którzy chcą rozwijać swoje pasje, będą na pewno podążać szlakiem wyznaczanym przez kulturalno-sportową mapę Kortowa, najpiękniejszego kampusu w Polsce. Wśród adresów wartych zapamiętania jest choćby ten, pod którym mieści się siedziba Akademickiego Centrum Kultury, w strukturach którego działają m.in. teatry, zespół pieśni i tańca, chór czy kluby nurkowania i łucznictwa. Ci, którzy wolą spacery odbywać wirtualnie, powinni koniecznie zajrzeć na stronę ACK i sprawdzić, jakie pasje można u nas rozwijać. Dla porządku dodajmy, że jeśli oferta ACK nie uwzględnia czyjegoś hobby, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyjść z inicjatywą i zaproponować koleżankom i kolegom stworzenie nowej agendy.

Ci, którzy już w czasie studiów chcą się zatroszczyć o swój los na rynku pracy, mają z kolei możliwość skorzystania z oferty Akademickiego Ośrodka Kariery.

Choć jesteśmy największą uczelnią w Polsce północno-wschodniej, a w naszych murach kształci się prawie 20 tys. osób, dokładamy wszelkich starań, żeby każdy, kto jest częścią wspólnoty akademickiej, czuł, że może liczyć na jej wsparcie. Warto więc pamiętać, że np. osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez Uniwersyteckie Centrum Wsparcia, a ci, którym potrzebna jest pomoc materialna, mają prawo wnioskować o stypendia. Równość szans to coś, co jest dla nas bardzo ważne, czego dowodem jest fakt, że na straży tej ważnej wartości stoi w naszym Uniwersytecie specjalnie do tego powołany rzecznik.

Kolejnym przejawem uniwersyteckiej troski o członków naszej uczelnianej wspólnoty jest działalność Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Terapii „Empatia”. Jego zespół udziela wskazówek oraz porad tym studentom i pracownikom naszego Uniwersytetu, którzy przechodzą przez kryzys emocjonalny, czują się bezradni wobec własnych emocji, podejmują walkę z szeroko rozumianymi uzależnieniami, tkwią w toksycznych relacjach, wyrażają chęć rozwoju swoich umiejętności interpersonalnych oraz chcą lepiej rozumieć świat relacji zarówno z innymi, jak i ze sobą samym.

 

Więcej informacji o ofercie edukacyjnej UWM >>>tutaj.