Jubileusz, chociaż bez świętowania

1 czerwca 2020 r. – Święto UWM. Nie tak wyglądałyby 21. urodziny UWM, gdyby nie koronawirus. Ale to nie jedyny jubileusz, który z tego powodu nie był świętowany.

Jak każde urodziny, tak i te skłaniają do podsumowań. W ciągu 2 dekad istnienia UWM na uniwersytecie zbudowano: Uniwersytecką Bibliotekę, Collegium Biologiae, Centrum Nauk Humanistycznych, Centrum Konferencyjne, laboratoria Biotechnologii Środowiska, Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej, Regionalne Centrum Informatyczne, nowe obiekty wydziałów: Nauk Technicznych, Nauki o Żywności, Medycyny Weterynaryjnej. Bioinżynierii Zwierząt. Zmodernizowano obiekty dawnego szpitala wojskowego, tworząc przy ul. Warszawskiej kampus medyczny a w nim m.in. centra Medycyny Eksperymentalnej i Symulacji Medycznych. Od podstaw powstały Pływalnia Uniwersytecka i Kortosfera, czyli centrum popularyzacji nauki, rozpoczęła się budowa nowej siedziby wydziałów Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji, odnowione zostały akademiki, stadion i Park Kortowski oraz zieleń w zabytkowej części kampusu. Lista uniwersyteckich budów i modernizacji za pierwsze 2 dekady liczy w sumie 135 pozycji na kwotę ok. 720 mln zł.

Dziś UWM to 15 wydziałów, Szkoła Zdrowia Publicznego oraz filia w Ełku. Uczelnia wysoki poziom badań naukowych uważa za jedno ze swych najważniejszych zadań. W 2021 r., w myśl przepisów obecnej ustawy o szkolnictwie wyższym, 24 dyscypliny naukowe przejdą pierwszą ewaluację. Większość z nich ma szansę otrzymać kategorię A. W ciągu 21 lat istnienia UWM 269 naukowców otrzymało tytuły profesorskie, 808 osób uzyskało stopnie doktora habilitowanego, obroniono 2365 doktoratów, uzyskano ponad 300 patentów krajowych i zagranicznych. W tym czasie uczelnię skończyło 140510 absolwentów.

W 2020 r. spośród 3098 pracowników uczelni 1778 osób to nauczyciele akademiccy, a grupa profesorów i doktorów habilitowanych liczy 666 osób.

Uniwersytet może obecnie nadawać stopień doktora habilitowanego w 15 dyscyplinach naukowych, a doktora w 20.

Naukowcy realizują 170 projektów krajowych i 29 projektów międzynarodowych (14 w ub. r.) oraz 4 projekty rozwojowe. Nakłady finansowe na badania wynoszą 95,7 mln zł rocznie (50 mln zł w 2019 r.).

UWM to także wysoki poziom kształcenia. Bardzo dobrze wypadają poszczególne kierunki. W pierwszej „10” w Polsce w rankingu „Perspektyw” 2019 znalazło się aż 10 kierunków z UWM. Tyle samo było rok wcześniej. Pracodawcy  pod względem przygotowania do pracy zawodowej wysoko oceniają absolwentów UWM.

Powodów do świętowania nam więc nie brakuje. Cieszmy się z tego, co już mamy, pracujmy pomimo pandemii, a samo świętowanie odłóżmy na lepszy moment.

Na zdj. obrazek z pikniku UWM w olsztyńskim Parku Centralnym 1.06.2019 r.

Redakcja

w kategorii