Katarzyna Bojaruniec z Nagrodą im. Feliksa Nowowiejskiego

prof. K. Bojaruniec  odbiera nagrodę
Laureatką tegorocznej Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Feliksa Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych została dr hab. Katarzyna Bojaruniec z Instytutu Muzyki UWM.

Kapituła Nagrody im. Feliksa Nowowiejskiego uhonorowała dr hab. Katarzynę Bojaruniec, prof. UWM w uznaniu jej zasług w propagowaniu muzyki klasycznej, a w szczególności twórczości Feliksa Nowowiejskiego wśród mieszkańców Olsztyna oraz Warmii i Mazur. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 7. grudnia w olsztyńskim ratuszu.

Wniosek o wyróżnienie złożyła Barbara Rytwińska-Kaczorowska, prezes olsztyńskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Prof. Katarzyna Bojaruniec jest dyrygentką i nauczycielką akademicką w Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki UWM i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz animatorką wielu wydarzeń kulturalnych. Ukończyła studia dyrygenckie w Akademii Muzycznej w Gdańsku, doktorat obroniła w łódzkiej Akademii Muzycznej, zaś habilitację uzyskała w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od 2011 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki UWM.

Pof. Bojaruniec prowadzi chór Ars Vocale Instytutu Muzyki UWM oraz zespół Musica in Via, z którymi odnosi sukcesy na renomowanych festiwalach muzyki chóralnej - np. Złoty Dyplom dla zespołu Musica in Via na Kaszubskim Festiwalu Muzyki Chóralnej 2017, Zloty Dyplom dla chóru Ars Vocale na Wielkopolskim Święcie Pieśni i Muzyki 2015.
Od 2007 roku jest dyrektorem artystycznym Festiwalu im. Feliksa Nowowiejskiego „O Warmio moja miła” w Olsztynie.Współpracuje z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a także z muzykami profesjonalnymi Bydgoszczy, Gdańska i Olsztyna. W dorobku ma siedem płyt (CD i DVD) z muzyką chóralną a capella i wokalno-instrumentalną oraz wiele prawykonań polskiej muzyki.

W 2007 roku Kapituła Olsztyńska przyznała Katarzynie Bojaruniec tytuł Talent Roku w dziedzinie nauki. Została również laureatką plebiscytu Belfer 2017 na Wydziale Sztuki UWM.

opr. mah, źródło Olsztyn24
fot. Olsztyn24