Kiermas na uniwersyteckich błoniach

Po raz. 13. po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, 3 lipca na uniwersyteckich łąkach w Bałdach ponownie odbył się Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu i Zabawy.

Organizatorem kiermasu jest gmina Purda we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i powiatem olsztyńskim. W Bałdach przez wieki witano biskupów warmińskich obejmujących swój urząd z nadania polskiego króla. Tradycję tę zapoczątkował biskup Stanisław Hozjusz w XVI w., a przetrwała ponad 200 lat. Na tę pamiątkę w Bałdach podczas kiermasu odbywa się inscenizacja powitania biskupa przy fragmencie starej drogi prowadzącej z Warszawy na Warmię. Stoją przy niej tablice przypominające sylwetki biskupów oraz głazy poświęcone poszczególnym duchownym, w tym jeden ufundowany przez UWM, a poświęcony bp. Stanisławowi Hozjuszowi.

W sobotę odsłonięto głaz Michała Radziejowskiego, biskupa warmińskiego w l. 1679 – 1688. Był on krewnym króla Jana III Sobieskiego. W trakcie pobytu na Warmii m.in. ufundował organy w katedrze fromborskiej, wieżę na wzgórzu we Fromborku, poświęcił też kamień węgielny pod budowę kościoła w Świętej Lipce. Potem był prymasem Polski, miał wpływ na politykę kraju, był też cenionym mecenasem sztuki.

Fundatorem poświęconego mu głazu jest ksiądz prał. kan. dr Andrzej Lesiński, emerytowany pracownik UWM, proboszcz parafii katedralnej w Olsztynie. 

- Michał Radziejowski był wybitną postacią. Poniósł wielkie zasługi w utrwalaniu wiary katolickiej na tej ziemi, a jego polityczna rola polegała m.in. na tym, że uczestniczył – już jako prymas – w elekcjach królów polskich – podkreśla ksiądz Lesiński.

W trakcie kiermasu odbyła się inscenizacja powitania na granicy Warmii innego z biskupów warmińskich - Szymona Rudnickiego. Bp Rudnicki przewodził Kościołowi katolickiemu na Warmii w latach 1604-1621. Inscenizację przygotowali aktorzy Teatru Jaracza w Olsztynie: Marian Czarkowski, Jarosław Borodziuk i Marcin Kiszluk. Czynny udział w inscenizacji wzięli też: prof. Jerzy Przyborowski, Sylwia Jaskulska - wicemarszałek województwa, Jerzy Laskowski przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie, Andrzej Abako - starosta olsztyński i Teresa Chrostowska, wójt gm. Purda. Rektor UWM przypomniał zasługi bp. Rudnickiego dla diecezji.

Podczas Kiermasu Tradycji, Dialogu i Zabawy prezentowało się ponad 50 wystawców. Sprzedawali regionalne potrawy i wyroby rzemiosła artystycznego, nie zabrakło też występów artystycznych. Grali i śpiewali artyści wywodzący się z ZPiT „Kortowo” - na ludowo i popowo. Natomiast jeźdźcy na koniach z Uniwersyteckiego Klubu Jeździeckiego w Bałdach wystąpili jako orszak bp. Rudnickiego.

tekst i fot. lek

w kategorii