Konkurs literacki„O trzcinę Kortowa”

Instytut Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym UWM ogłasza 4. edycję konkursu literackiego „O trzcinę Kortowa”.

Konkurs adresujemy do uczniów szkół średnich województwa warmińsko-mazurskiego. Prosimy o nadsyłanie 3 wierszy. Nieprzekraczalny termin nadsyłania utworów pocztą tradycyjną upływa 25 stycznia 2015 r. Liczy się data stempla pocztowego.

Wiersze w 4 egzemplarzach (przyjmujemy wyłącznie wydruki na papierze) z dodatkowymi informacjami (imię i nazwisko, adres domowy, e-mail, numer telefonu, klasa; imię i nazwisko polonisty lub opiekuna literackiego, jego e-mail, adres szkoły) prosimy nadsyłać na adres:

Instytut Filologii Polskiej

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  

ul. Kurta Obitza 1

10-725 Olsztyn

z dopiskiem na kopercie „O trzcinę Kortowa”.

Datę rozstrzygnięcia konkursu przekażemy uczestnikom e-mailem. Zostanie podana również na stronie internetowej Instytutu Filologii Polskiej http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/ w zakładce Konkurs literacki „O trzcinę Kortowa”.

Pula nagród wynosi 500 zł. Po ogłoszeniu werdyktu nagrodzone i wyróżnione utwory będą zawieszone na stronie internetowej Instytutu Filologii Polskiej.

Skład jury: prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, prof. zw., dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM, oraz dr Marek Lubański.

w kategorii