Konkurs „O trzcinę Kortowa”. O czym wiersze piszą młodzi?

trzcina
Już nie tylko o miłości, potrzebie zrozumienia, czy o rozczarowaniu światem; już nie tylko o niezgodzie na to, co się dokoła dzieje piszą młodzi poeci. Po raz pierwszy do młodzieńczych wierszy trafili żołnierze wyklęci.

Na 10. edycję konkursu poetyckiego „O trzcinę kortowa” dla młodych poetów napłynęło 65 wierszy 22 autorów. Najwięcej z Olsztyna, ale także z Ostródy, Górowa Iławeckiego, Gołdapi, Dobrego Miasta i Kętrzyna. Dużo to czy mało?

- To mniej więcej średni wynik. Bywały lata, w których dostawaliśmy więcej wierszy i lata, w których mniej. Może gdybyśmy konkurs ogłosili wcześniej - to wierszy dostalibyśmy więcej, bo czas nasyłania był krótki. Dość długo jednak wahaliśmy się czy ogłosić konkurs w tym roku. Z drugiej strony po raz pierwszy zadecydowaliśmy o nadsyłaniu wierszy nie przy użyciu tradycyjnej poczty tylko elektronicznej, czyli drogą łatwiejszą– mówi prof. Zbigniew Chojnowski z Instytutu Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym, pomysłodawca i orgnizator konkursu.

O czym więc piszą w swych wierszach młodzi?

Tradycyjnie o miłości, ale mniej niż w poprzednich latach, o potrzebie zrozumienia przez otocznie, o potrzebie posiadania kogoś bliskiego, kto podzieli to, co czuje młody autor, o rozczarowaniu światem, który okazuje się nie taki jak w dziecięcych wyobrażeniach. Dlatego także młodzi nadesłali wiersze-protesty w sprawach społecznych, co nie dziwi nikogo, bo młodość związana jest z buntem.

- Zadziwiło nas to, że w wierszach pojawili się żołnierze wyklęci. To całkiem nowy temat, podobnie jak opisy walk. Dziwią nas i niepokoją wątki autodestrukcyjne w nadesłanych wierszach. Nie dziwi zaniepokojenie światem i katastroficzne wizje jego przyszłości, bo w młodym wieku wiele tematów przeżywa się silniej niż w głębokiej dorosłości – dzieli się swymi uwagami prof. Chojnowski.

Poziom ogólny wierszy jury uznało za wyrównany, ale …

- Autorzy wierszy przysłali nam z reguły w zestawach trzech wierszy po jednym wierszu dobrym i pozostałe dużo słabsze. To znalazło odzwierciedlenie w wynikach konkursu - 6 równorzędnych nagród i 5 wyróżnień, przy czym nagradzaliśmy za jeden wiersz – wyjaśnia prof. Chojnowski.

Język nadesłanej poezji prof. Chojnowski z zadowoleniem uznaje za poprawny i literacki.

- Nie było w nim wulgaryzmów. Widać w nim nawiązania do poezji Krasickiego, Norwida i szerzej - do poezji tradycyjnej. Cechuje go pożądana w poezji skrótowość. Zaskoczyła nas duża skłonność (większa niż w poprzednich latach) do rymowania, chociaż prosiliśmy, aby go unikać. Te rymy niestety były słabe, obniżające rangę utworów – ubolewa prof. Chojnowski.

Wyniki

Jury X edycji Konkursu Literackiego o Trzcinę Kortowa w składzie: prof. Beata Tarnowska i mgr Monika Stępień (członkinie), oraz prof. Zbigniew Chojnowski (przewodniczący) postanowiło przyznać 6 równorzędnych nagród i 5 równorzędnych wyróżnień.

Nagrodzeni:

Bartosz Danisiewicz, LO II w Olsztynie za wiersz Artefakty (opiekun Zenaida Brzozowska)

Klaudia Gulewicz, LO III w Olsztynie za wiersz Do choroby (opiekun Tomasz Kukliński),

Weronika Surowiec, LO im. J. Bażyńskiego w Ostródzie za wiersz Chciałabym cię znów zobaczyć… (opiekun Iwona Podgórska),

Jan Szulc, LO w Kętrzynie za wiersz Dekerakt (opiekun Anna Wachnik),

Zofia Warzocha, LO I w Olsztynie za wiersz Prowokacja (opiekun Wiesława Zielińska),

Damian Wojciech Woda, LO II w Olsztynie za wiersz Człowiek (opiekun Grażyna Budzyńska).

Wyróżnieni:

Krystian Dominiczak, LO im. J. Bażyńskiego w Ostródzie za wiersz Źródło III - Strugowiska dedykowany Jackowi Kaczmarskiemu (opiekun Jolanta Vetter),

Michał Fodemski, LO XIII im. Św. Rodziny w Olsztynie za Epigram; Film (Katarzyna Korol),

Dominika Jankowska, LO im. J. Bażyńskiego w Ostródzie za wiersz Labirynt (Iwona Podgórska),

Oskar Kołoszko, LO V w Olsztynie za wiersz Teatr świateł (Jolanta Moszczyńska),

Oliwia Turek, LO IV za wiersz (nie) Szczęście (opiekun Małgorzata Ewa Chojnowska).

Nagrodzone wiersze będzie można przeczytać w kwietniowym wydaniu „Wiadomości Uniwersyteckich” UWM.

lek

w kategorii