W Kortowie ponownie rozmawia się o przyszłości

W Centrum Konferencyjnym UWM trwa VI Kongres Przyszłości – wydarzenie, podczas którego biznesmeni, samorządowcy i naukowcy dyskutują o kierunkach rozwoju Warmii i Mazur.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie gości Kongres Przyszłości od pierwszej edycji, która odbyła się w 2017 r. Mury największej uczelni w regionie są idealną przestrzenią do eksperckich dyskusji na tematy gospodarcze, ekonomiczne, społeczne i naukowe. Celem tego wydarzenia organizowanego przez “Gazetę Olsztyńską” jest znalezienie odpowiedzi na jak największą liczbę pytań dotyczących przyszłości - tego, w jakim kierunku powinny podążać Warmia i Mazury, aby pomimo wyzwań i trudów współczesności nieustannie się rozwijać. 

Omówimy zjawiska, które mają wpływ na to, jak dzisiaj wygląda oraz jak będą wyglądały Polska i świat na przestrzeni kilku najbliższych lat. Nasi prelegenci, którzy są ekspertami w swojej tematyce, starają się wspólnie sformułować wnioski pozwalające wytyczać pozytywne cele i kierunki działania. Warto je poznać, aby świadomie kształtować naszą przyszłość, aby zamiast lęków i niepewności wizja przyszłości wzbudzała optymizm i nadzieję - mówił Maciej Matera, prezes i redaktor naczelny “Gazety Olsztyńskiej”. 

W jednym z przedpołudniowych paneli dotyczących zdrowia - pt. “Profilaktyka - lepiej zapobiegać niż leczyć” - wzięła udział dr inż. Joanna Ciborska z Katedry Żywienia Człowieka Wydziału Nauki o Żywności UWM. Naukowczyni z UWM brała udział w dyskusji wspólnie z dr. nauk med. Piotrem Kocbachem, specjalistą chorób zakaźnych, Andrzejem Zakrzewskim, dyrektorem NFZ w Olsztynie oraz mgr inż. Anną Szymską, dietetyczką. Dyskutowano o roli odpowiedniego odżywiania w utrzymywaniu dobrego zdrowia, a także leczenia chorób. 

Dr inż. Joanna Ciborska powiedziała w rozmowie z “Wiadomościami Uniwersyteckimi”, że trzeba uświadamiać ludzi, jak ważne jest odpowiednie odżywianie. W tym miejscu dużą rolę mają do odegrania naukowcy, którzy w świecie wszechobecnej dezinformacji mogą przekazywać rzetelną wiedzę. 

My jako Katedra Żywienia Człowieka pracujemy bardzo mocno w obszarze popularno-naukowym. Chciałabym podkreślić dużą pracę studentów, którzy przygotowują Dni Świadomości Żywieniowej odbywające się na naszej uczelni. Warto podkreślić, że przy tym wydarzeniu współpracują żacy z różnych wydziałów - Wydziału Nauki o Żywności, Szkoły Zdrowia Publicznego UWM, Wydziału Biologii i Biotechnologii czy Wydziału Prawa i Administracji. Dyskutuje się podczas tych dni o tym, co dzieje się w obszarze żywienia i dietetyki, z lekarzami, psychologami, technologami, prawnikami. Bardzo ważne jest to, aby słuchać właśnie takiego przekazu, który zrozumie każdy, ale który jest poparty konkretną wiedzą naukową. Naszym celem jest kształtowanie świadomości zdrowotnej i żywieniowej. Zachęcam do odwiedzania stron internetowych i profili w mediach społecznościowych Wydziału Nauki o Żywności i Szkoły Zdrowia Publinczego, gdzie znajduje się wiedza dostępna dla każdego - powiedziała dr inż. Joanna Ciborska. 

Prelegentką popołudniowego panelu pt. “Synergia nauki i biznesu” była dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych naszej uczelni. Zgodnie z tytułem panelu rozmawiano o tym, jak nauka i biznes mogą ze sobą współprocować, a także się uzupełniać. Prof. Mariola Grzybowska-Brzezińska podkreśliła, że UWM zmierza w tej sprawie w dobrym kierunku.

Jeśli chodzi o synergię nauki i biznesu, to ja jestem optymistką, a na ten optymizm pozwala mi strategia naszego uniwersytetu. Jest to coś, co wpisuje się w misję kształcenia, ale także w trzecią misję uniwersytetu, czyli relacje między uczelnią a otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jesteśmy do tego przygotowani, bo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim jest Centrum Badań i Projektów, Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM czy specjalne komórki w strukturze uczelni, które pozwalają na inicjowanie tej współpracy i jej usprawnianie. Ponadto obszar kształcenia współpracuje z otoczeniem gospodarczym  - jest to tzw. praktyczne kształcenie. Absolwent ma być jak najlepiej przygotowany do podjęcia pracy zawodowej - podkreśliła prof. Grzybowska-Brzezińska. 

Kongresowe obrady zwieńczył występ satyryka i artysty kabaretowego Marcina Dańca. 

Marta Wiśniewska