W Kortowie uczczono ofiary agresji ZSRR na Polskę w 1939 r.

Jak co roku w Alei Ofiar Katyńskich w Kortowie, przy Kamieniu Ofiar Katyńskich, uczczono ofiary agresji ZSRR na Polskę, która rozpoczęła się 17 września 1939 r. Prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM w Olsztynie, mówił, że w obliczu aktualnej agresji Rosji na Ukrainie te wydarzenia nabierają szerszego wymiaru.

W uroczystości wzięli udział: Kolegium Rektorskie, dr hab. Karol Sacewicz, naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie z Barbarą Gawlicką, prezes zarządu, ks. Mirosław Hulecki, proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu, przedstawiciele związków zawodowych działających na Uniwersytecie, reprezentanci Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz przedstawiciele studentów i członkowie społeczności akademickiej.

Prof. Jerzy Przyborowski podkreślał w swoim przemówieniu, że dzisiaj, w trakcie agresji Rosji na Ukrainę, powinniśmy mieć w głowie słowa prof. Władysława Bartoszewskiego, aby nie być obojętnym.  

- Zbieramy się tutaj, przy Głazie Katyńskim, w Alei Ofiar Katyńskiej, dwa razy w roku. 13 kwietnia w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz 17 września w rocznicę bestialskiej agresji ZSRR na Polskę, wydarzenia ściśle związanego ze Zbrodnią Katyńską. Wymiar pamięci o tych wydarzeniach jest tym razem znacznie szerszy niż do tej pory. 24 lutego br. w barbarzyński sposób Rosja zaatakowała Ukrainę. Musimy pamiętać o tym, co mówił prof. Władysław Bartoszewski – aby nie być obojętnym! My dzisiaj, mając przed oczami Buczę i wszystko to, co dzieje się we wciąż niepodległej Ukrainie, nie możemy o tym zapomnieć. Chwała Bohaterom! Cześć Ich Pamięci! – mówił rektor Przyborowski.

Po okolicznościowych przemówieniach zgromadzeni i ks. Hulecki odmówili wspólną modlitwę w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej, a następnie złożono wieńce i zapalono znicze pod Kamieniem Ofiar Katyńskich.

mw