Kosmiczny Oskar 2019 dla asystentki z Instytutu Geodezji UWM

mgr inż. Beata Milanowska
Mgr inż. Beata Milanowska z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM została laureatką Kosmicznego Oskara w kategorii University Challenge.

W Helsinkach odbył się 4 grudnia finał Europejskiego Tygodnia Kosmicznego 2019. Jego organizatorem jest Komisja Europejska. W trakcie uroczystości wręczono Kosmiczne Oskary 2019. Wyróżnienia te przyznawane są zwycięzcom w kilku kategoriach konkursowych Galileo Masters - najbardziej znanego międzynarodowego konkursu na wykorzystanie technik satelitarnych.

W kategorii University Challenge, adresowanej do studentów i młodych pracowników nauki, Oskara zdobył zespół, którego członkiem jest mgr inż. Beata Milanowska z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Zespół ten znalazł się również w gronie dziesięciu finalistów wybranych spośród wszystkich kategorii. W imieniu zespołu nagrodę odebrali jego członkowie - Lofti Massarweh oraz Niklas Hehenkamp.

- Nasz sześcioosobowy zespół powstał w trakcie międzynarodowej szkoły letniej nt. globalnych systemów nawigacji satelitarnej, która odbyła się w lipcu 2019 r. w Vila Nova de Cerveira w Portugalii. Jej organizatorami były: Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) oraz Europejskie Wspólne Centrum Badawcze (JCR). Zaproponowaliśmy wówczas nowe zastosowanie techniki GNSS, któremu nadaliśmy nazwę „FreeWheel" – mówi Beata Milanowska.

Rozwiązanie to pomaga osobom o ograniczonej mobilności, w szczególności osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, w dotarciu do preferowanego celu podróży.

- Odbywa się to przy użyciu aplikacji na smartfony, która w czasie rzeczywistym wyznacza dogodną trasę pozbawioną barier architektonicznych, takich jak np. schody. Do wyznaczenia owych tras wykorzystane są dane geolokalizacyjne pozyskane przez użytkowników (tzw. crowdsourcing) również za pomocą aplikacji mobilnej. Na podstawie tych danych zostają wygenerowane optymalne trasy, które zostaną przekształcone w usługę nawigacji. Wykorzystanie sygnałów z dwóch systemów nawigacji satelitarnej - GPS i GALILEO - o dwóch częstotliwościach, umożliwi pozycjonowanie w środowisku miejskim, które jest jednocześnie obszarem największego zainteresowania potencjalnych użytkowników. Dodatkowo zgromadzone dane dostarczą informacji o infrastrukturze miejskiej, a w konsekwencji mogą zostać wykorzystane do jej rozwoju w kontekście likwidacji barier architektonicznych – wyjaśnia Beata Milanowska.

Głównym celem konkursu Galileo Masters jest poszukiwanie i zaprezentowanie innowacyjnych pomysłów, opartych na wykorzystaniu globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS). Nagrody w konkursie przyznawane są w dwóch kategoriach: pomysł roku lub startup roku. Zwycięzców na poziomie europejskim wskazuje międzynarodowy panel ekspertów, a wyniki ogłaszane są właśnie podczas Europejskiego Tygodnia Kosmicznego.

pw, syla