Mechatronika w budowie maszyn i w inżynierii biomedycznej

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład z cyklu UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH, który odbędzie się 17 października 2013 r. o godz. 12.00 w auli Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A. Wygłosi go prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński. Wstęp wolny

Prof. Eugeniusz Świtoński jest Kierownikiem Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Opublikował ponad 300 oryginalnych artykułów naukowych oraz 13 podręczników akademickich i monografii. Jest twórcą 6 patentów i wielu zgłoszeń patentowych. Działalność naukowa przyniosła mu powszechne uznanie, jest ceniona w Polsce, jak też w wielu ośrodkach i organizacjach zagranicznych. O międzynarodowym uznaniu dorobku profesora świadczą aktywne kontakty naukowe z wieloma liczącymi się ośrodkami naukowymi, m.in. w: Aachen, Brnie, Ostrawie, Moskwie czy też Kijowie. Jest członkiem komitetów redakcyjnych i naukowych liczących się czasopism naukowych krajowych i zagranicznych, jak np.: „Journal of Lithuanian Akademy of Sciences”, „Przegląd Mechaniczny”, „International Journal Engineering Mechanics”, „Journal of Theoretical and Applied Mechanics” czy też „Modelowanie inżynierskie”.

w kategorii