Memoriał prof. Bocheńskiego – uniwersyteckie pożegnanie

studentka składa kwiaty
Dziewięcioro darczyńców pożegnała społeczność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podczas II Memoriału prof. Bocheńskiego. W ten sposób Uniwersytet podziękował im za ofiarowanie ciał na potrzeby nauki.

Darczyńcy zostali pożegnani przez społeczność akademicką 21 maja podczas uroczystości nazywanej Memoriałem Innocentego Józefa Marii Bocheńskiego. Jest to uroczysty pochówek osób, które przekazały swoje ciała po śmierci nauce, tzn. na potrzeby kształcenia studentów Wydziału Lekarskiego UWM. W ostatnim czasie byli to: Antoni Kosiński, Zofia Małek, Józef Juszczyk, Regina Garbicz, Ryszard Ignacy Kowalewski, Stanisław Wojciech Flakowicz, Hans Jürgen Peters, Danuta Jachimiuk i Witold Mikołaj Zdrojkowski.

Memoriał to ważne i niezwykłe wydarzenie, podczas którego studenci, lekarze i naukowcy spotykają się z rodzinami i przyjaciółmi darczyńców. Uczestnicząc w ceremonii, mogą w ten sposób podziękować im za możliwość praktycznego przygotowania się do zawodu lekarza, za szansę uczenia, szkolenia, tworzenia prac naukowych oraz opracowywania nowych metod leczenia operacyjnego.

- Mamy zaszczyt pożegnać ludzi, którzy podarowali studentom i lekarzom najdoskonalszy atlas ciała w nadziei, że obdarowani przyjmą ich ostatnią lekcję przemijania, a ich śmierć będzie pomagać żyjącym - mówił prof. Jerzy Gielecki, kierownik Katedry Anatomii na Wydziale Lekarskim, główny organizator uroczystości.

Studenci medycyny dzięki darczyńcom poznają anatomię człowieka. Oglądają ludzkie narządy, dotykają ich, uczą się przygotowywać preparaty. To olbrzymia wiedza do opanowania: 7800 terminów w języku polskim i tyleż w angielskim. Mają na to dwa semestry

Memoriał prof. Bocheńskiego składał się z dwóch części. W części pierwszej społeczność uniwersytecka w Centrum Konferencyjnym UWM pożegnała darczyńców na sposób akademicki. W tej części memoriału licznie uczestniczyli studenci medycyny UWM. Wyrażając swój szacunek tym, którzy ofiarowali im swe ciała po śmierci, aby na nich uczyli się zawodu lekarskiego, wszyscy złożyli przed urnami z prochami darczyńców białe kwiaty. Obecne też były rodziny darczyńców. Ekumeniczne nabożeństwo odprawili księża: ewangelicki, katolicki i prawosławny.

Druga cześć uroczystości miała miejsce na cmentarzu komunalnym w Dywitach. Urny z prochami darczyńców zostały umieszczone w uniwersyteckim kolumbarium. W tej części uczestniczyli już tylko członkowie rodzin darczyńców.

Drugi Memoriał J.M. Bocheńskiego na UWM jest jednocześnie 18. w historii społeczności akademickiej w Polsce. Pomysłodawcą memoriału jest prof. Gielecki, który po raz pierwszy przeprowadził go w 2004 r. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, w której wtedy pracował. On też opracował polski program donacji ciała na rzecz uczelni.

- Przekazanie ciała na rzecz kształcenia przyszłych lekarzy jest niezwykłym zachowaniem altruistycznym. Jest to przede wszystkim wyjątkowa lekcja etyki, przekazana i przekazywana przez darczyńców studentom i lekarzom, którzy dzięki nim mogą przygotować się oraz szkolić w zawodzie lekarskim i specjalnościach zabiegowych – podkreśla prof. Gielecki.

Za patrona tej uroczystości został obrany prof. Innocenty Józef Maria Bocheński, światowej sławy logik, filozof analityczny, bezkompromisowy poszukiwacz prawdy, tropiciel błędów myślowych i niejasności. Podarował on swoje ciało studentom medycyny Uniwersytetu we Fryburgu, którego był niegdyś rektorem. Wielu donatorów po spisaniu aktu donacji bierze udział w pożegnaniu wcześniejszych donatorów. Niektórzy decyzję o donacji podejmują po Memoriale prof. Bocheńskiego. Pierwszy memoriał na UWM odbył się w 2019 r.

lek, fot. Michał Ciucias i Patrycja Buszta

 

Więcej o naszym Uniwersytecie >>> w majowym wydaniu Wiadomości Uniwersyteckich