Mikrobiolodzy i prawnicy najlepsi w konkursie Studencki Grant Rektorski

koło naukowe Coccus
Zakończyła się 1. edycja konkursu Studencki Grant Rektorski. Liderami zostały studenckie naukowe koła mikrobiologów i prawników.

Projekt badawczy „Występowanie zjawiska lekooporności u bakterii wyizolowanych z powietrza na terenie obiektów komunalnych” złożony przez Studenckie Koło Mikrobiologów Molekularnych „Coccus” z Wydziału Nauk o Środowisku UWM zdobył największe dofinansowanie w 1. edycji specjalnego programu wspierającego studencko-doktoranckie koła naukowe. Studencki Grant Rektorski ma finansować najciekawsze prace badawcze, wydarzenia artystyczne, doświadczenia i pokazy naukowe organizowane przez koła. Jak podkreśla prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów, pomysłodawca programu, pomoże także rozwijać tzw. kompetencje miękkie studentów, uczyć pracy zespołowej, analitycznego myślenia, projektowania.

- Liczymy, że stanie się wstępem do przyszłej pracy badawczej, w tym aplikowania o duże granty naukowe – zaznacza prof. J. Przyborowski.

Do komisji wpłynęło 58 wniosków, dofinansowanie otrzymało 11 projektów. Tematyka jest bardzo różnorodna i obejmuje wszystkie obszary badawcze. Studenci zgłosili projekty dotyczące m.in: możliwości wykorzystania owadów jako ważnego elementu bioróżnorodności (otrzymał dofinansowanie); rzymskiej myśli agronomicznej w ujęciu historyczno-prawnym (odrzucony); kuchni molekularnej w teorii i w praktyce (odrzucony); oceny wartości użytkowej wełny alpak (odrzucony); cyfrowego Olsztyna (odrzucony); opracowania nowatorskiego produktu białkowego dla studentów (odrzucony) czy badania kleszczy jako organizmów przenoszących mikroorganizmy chorobotwórcze dla człowieka i zwierząt (otrzymał dofinansowanie).

Mikrobiolodzy zbadają bakterie w powietrzu

Największe dofinansowanie - 15 tys. zł na dwuletni program badawczy zdobyło Studenckie Koło Mikrobiologów Molekularnych „Coccus” (zdj. górne), którym opiekuje się dr inż. Monika Harnisz, prof. UWM z Katedry Mikrobiologii Środowiskowej WNoŚ. Młodzi mikrobiolodzy będą izolować bakterie występujące w powietrzu w olsztyńskiej oczyszczalni ścieków oraz w sortowni odpadów.

- Będziemy też izolować bezpośrednio z powietrza DNA bakterii. Pobierzemy w tym celu próbki powietrza osiadającego na filtrach. Nasze badania pomogą np. określić stopień zagrożenia dla pracowników przebywających w tych pomieszczeniach. W sortowni np. jest bardzo duże zapylenie powietrza i liczba bakterii także jest duża. Podobne zagrożenie występuje w oczyszczalni ścieków; gdzie są komory osadu czynnego, jest duże stężenie bioareozolu w powietrzu i pracownicy wdychają albo bakterie lekooporne albo same geny lekooporności. Oczywiście udostępnimy wyniki naszych badań i mamy nadzieję, że skorzystają z nich i pracownicy oczyszczalni i sortowni – wyjaśnia prof. M. Harnisz. Badania już się rozpoczęły.

Prawnicy pomogą napisać skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Drugi pod względem wielkości grant (ponad 14 tys. zł) zdobyło Studenckie Koło naukowe Ius Homini (na dj.) z Wydziału Prawa i Administracji pod opieką dr. Macieja Lubiszewskiego z Katedry Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego. Młodzi prawnicy opracują poradnik praktyczny dla chcących złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

- Jesteśmy aktywni, uczestniczymy w wielu konferencjach naukowych i właśnie na konferencji nawiązaliśmy kontakt z Justyną Chrzanowską, pełnomocniczką rządu ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wpadliśmy na pomysł, aby od polskich prawników praktyków, zajmujących się pisaniem skarg do ETPC zebrać sugestie i uwagi, pojechać z nimi do źródła, czyli do ETPC w Strasburgu a następnie po konsultacjach opracować praktyczny poradnik pisania skarg do ETPC. Chcemy skierować nasz poradnik nie tylko do naukowców i praktyków, ale też do wszystkich chcących pisać skargę do ETPC. W prace zaangażowani są wszyscy członkowie koła – wyjaśnia Daniel Lubowiecki, kierownik projektu.

Co roku z naszego kraju wpływa do ETPC kilka tysięcy skarg.

Artyści pokazują Polskę wielokulturową

Studencki grant rektorski otrzymali także młodzi artyści ze Studenckiego Koła Naukowego Historii Sztuki "Art" pod opieką dr Grażyny Kobrzenieckiej-Sikorskiej, działającego na Wydziale Sztuki. Jednym z efektów projektu "Wielokulturowy pejzaż Polski: Tatarzy, Żydzi, Prawosławni, Staroobrzędowcy" jest wystawa, którą można oglądać w antresoli Biblioteki Uniwersyteckiej.

- Celem projektu było poznanie kultury i spuścizny materialno-artystycznej mniejszości narodowo-wyznaniowych żyjących w Polsce. Studenci uczestniczyli w plenerach zabytkoznawczych. Odwiedzili historyczno-kultowe miejsca na Podlasiu i na Mazurach. Zainspirowani tym, co zobaczyli, wykonalui prace plastyczne, fotograficzne, obrazy, rysunki na papierze i też inne formy" – tłumaczy kuratorka wystawy dr  Kobrzeniecka-Sikorska.

Na naszym Uniwersytecie działa 260 studencko-doktoranckich kół. Do końca października przyjmowane będą wnioski w 2. edycji konkursu. Zgłoszone aplikacje oceniają komisje ekspertów reprezentujących wszystkie obszary nauki. W ten sposób młodzi adepci nauki mogą poznać wymagania, które komisje kwalifikujące stawiają przed aplikującymi o „dorosłe” granty z dużych programów badawczych. Eksperci ocenią m.in. innowacyjność i interdyscyplinarność projektów, walor promocyjny a także zakres współpracy z organizacjami i firmami. Ogłoszenie wyników drugiej edycji nastąpi w połowie stycznia przyszłego roku.

mah