Miniaturę wykorzystali maksymalnie

Aż 22 pracowników naukowych UWM znalazło się wśród laureatów konkursu MINIATURA 3 Narodowego Centrum Nauki. W sumie zdobyli na swoje badania 622 tys. zł.

Konkurs Miniatura 3 Narodowe Centrum Nauki ogłosiło w czerwcu 2019 r. Pod koniec ubiegłego roku opublikowało jego wyniki. Aż 22 naukowców z UWM zakwalifikowało się i otrzymało dofinansowanie na realizację takich działań naukowych jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

Z 2 wydziałów granty zdobyło po 5 osób. Pierwszy to Wydział Biologii i Biotechnologii. I są to: dr Kamil Dobrzyń na Analizę zmian w transkryptomie endometrium świni domowej (Sus scrofa domestica) w okresie okołoimplantacyjnym pod wpływem Apeliny-13; dr Kamil Szandar na Genom mitochondrialny jako źródło wiedzy o strukturze genetycznej populacji Pulsatilla patens (L.) Mill; dr Piotr Pupel na Regeneracja in vitro polskich odmian lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) i jego ukierunkowana mutageneza z użyciem kompleksów rybonukleoproteinowych spCas9-gRNA, dr Natalia Kordulewska na Wpływ ostolu na trójwarstwowy model skóry (HEK/HDF) stymulowany histaminą w celu indukcji atopowego zapalenia skóry oraz dr Ewa Fiedorowicz na Możliwość wykorzystania mleka wielbłądziego w profilaktyce i leczeniu alergii pokarmowej - badania in vitro.

5 grantów z Miniatury 3 zdobyli także pracownicy Wydziału Prawa i Administracji. Dr Michał Mariański na Reglamentację i kontrolę nad nowymi technologiami i instrumentami rynku finansowego. Analiza na przykładzie prawa francuskiego; dr Kamila Naumowicz na wyjazd badawczy w celu porównania rozwiązań prawnych dotyczących statusu osób świadczących pracę za pośrednictwem platform internetowych w prawie hiszpańskim i polskim; dr Maciej Andrzej Duda na Zieloną wiktymologię (green victimology) - nowy kierunek badawczy w obszarze kryminologii; dr Joanna Narodowska na Kryminologiczne aspekty nielegalnego rynku zwierząt domowych; dr hab. Adam Zygmunt Zienkiewicz na Cele mediacji a dobór i stosowanie strategii i technik mediacyjnych przez mediatorów w sporach cywilnych, w tym gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami.

Granty z Miniatury 3 otrzymało 3 pracowników Wydziału Geoinżynierii. Są to: dr inż. Marek Walacik na Metodykę wyznaczania porównywalnych rynków nieruchomości na potrzeby teorii wyceny nieruchomości; dr Dariusz Tanajewski na Detekcję i ocenę stopnia skorodowania prętów stalowych w materiałach żelbetowych w oparciu o pomiary georadarowe; dr inż. Katarzyna Pawlewicz na Komunikację i partycypację społeczną jako element pomiaru kapitału społecznego gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

Tyle samo grantów, czyli 3 zdobyli pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych. Dr Dominika Jakubowska na Atrybuty autentyczności informacji o tradycyjnych produktach żywnościowych, dr Piotr Szamrowski na Rolę Facebooka w zarządzaniu relacjami w organizacji pożytku publicznego, dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka (na zdjęciu) na Aspekt pokoleniowy w dodatkowym oszczędzaniu na starość.

Dwa granty przypadły w udziale pracownikom WNS. Dr Małgorzata Obara-Gołębiowska otrzymała go na badanie Masy ciała jako wypadkowej uwarunkowań psychologicznych, genetycznych oraz stylu życia. Badanie obejmujące kobiety w wieku wczesnej dorosłości, z nadwagą/otyłością oraz prawidłową masą ciała. Dr Paweł Pietnoczka na Ukraińskie partie polityczne wobec polityki zagranicznej Ukrainy w okresie niepodległości.

Po 1 grancie otrzymują dr Mariusz Kwiatkowski z Wydziału Matematyki i Informatyki na Grafy kodów sympleksu; dr Michał Majewski (na zdjęciu) z Wydziału Lekarskiego na Wpływ nanomiedzi w diecie na funkcjonowanie naczyń tętniczych szczura i stres oksydacyjny w modelu eksperymentalnym nadciśnienia tętniczego; dr Katarzyna Kubiak ze Szkoły Zdrowia Publicznego na badanie Różnorodności gatunkowej bakterii z rodzaju Borrelia w populacji kleszczy Ixodes ricinus na terenach endemicznych dla boreliozy; dr inż. Sebastian Przemieniecki z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na Ocenę metagenomiczną ryzosfery siewek wybranych roślin modelowych po zastosowaniu nanocząsteczek srebra o zróżnicowanych właściwościach.

Na sfinansowanie badań z tych 22 projektów NCN przeznaczył ok. 622 tys. zł. Aż 5 osób otrzyma po niemal 50 tys. zł. Najwięcej pieniędzy, bo 222 tys. zł przysporzyli sobie i wydziałowi pracownicy WBiB. Granty z WPiA zdobyły razem ponad 90 tys. zł, z WNE – ok. 85 tys. zł a z Geoinżynierii 73 tys. zł.

- Miniatura to konkurs przeznaczony dla naukowców, którzy jeszcze nie kierowali projektem badawczym finansowanym przez NCN. To konkurs, w którym nasi naukowcy już od pierwszej edycji osiągają szczególnie dobre wyniki. Cieszy mnie to, że nasi pracownicy licznie do niego podchodzą i dobrze sobie w nim radzą. Zapewniają sobie w ten sposób granty na dobry start w nauce, ale jednocześnie uczą się, jak skutecznie aplikować w konkursach. I to moim zdaniem jest najcenniejsza rzecz, Pozwala bowiem mieć nadzieję, że ich rozwój naukowy odbywać się będzie harmonijnie i obfitować w dalsze sukcesy – cieszy się prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor UWM ds. nauki.

lek

w kategorii