Mistrzostwa UWM w futsalu

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu i Klub Sportowy AZS UWM zapraszają reprezentacje wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na Międzywydziałowe Mistrzostwa Pracowników o Puchar Rektora w futsalu.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu i Klub Sportowy AZS UWM zapraszają reprezentacje wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na Międzywydziałowe Mistrzostwa Pracowników o Puchar Rektora w futsalu. Zawody będą się odbywać w hali UWM przy ul. Prawocheńskiego 7 od dnia 23.10. 2013 r.
System rozgrywek w zależności od liczby drużyn. Liczba zawodników - 4 plus bramkarz, liczba rezerwowych dowolna.
Czas gry 2X12 minut.
Warunek uczestnictwa: pracownik UWM, dopuszczalna liczba doktorantów - 2 osoby.
Zapisy do 21.10.2013 r. w SWFiS.

w kategorii